Hoof aanneming en pleegsorgOorsake van algemene kernkontroversie

Oorsake van algemene kernkontroversie

aanneming en pleegsorg : Oorsake van algemene kernkontroversie

Oorsake van algemene kernkontroversie

Deur Lisa Linnell-Olsen Opgedateer op 6 Augustus 2019

joSon / Getty Images

Meer in die skool

 • leer
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede
  • Spesiale onderig

  Gemeenskaplike kerntoestandstandaarde is 'n opvoedkundige bloudruk van die vaardighede om geletterdheid en wiskunde op elke graadvlak te onderrig, wat lei tot kinders regoor die VSA wat dieselfde vaardigheidsvaardighede op elke graadvlak het.

  Waaroor gaan dit dus, as die nuwe standaarde niks anders is as 'n algemene bloudruk om te verseker dat alle kinders dieselfde basiese vaardighede op elke graadvlak ontvang het nie? "

  Daar is verskeie oorsake agter die angs oor die CCSS-debat. In hierdie artikel word gekyk na algemene klagtes en frustrasies en verduidelik wat regtig agter hulle is. Hierdie begrip kan u help om die kind se opvoeding meer effektief te bevorder.

  Gemeenskapsvrees om plaaslike toesig met CCSS te verloor

  Die Amerikaanse openbare skoolstelsel is afkomstig van enkelkamerskole wat plaaslik ontwikkel en beheer is. Hierdie belangrike wortel van ons onderwysstelsel stel elke streek van ons groot en uiteenlopende land in staat om die behoeftes van skole in elke gemeenskap aan te pas.

  Sommige groepe vrees dat CCSS sal lei tot 'n landswye diktaat wat alle skole dwarsdeur die land dwing om heeltyd presies dieselfde te onderrig, ongeag of die plaaslike gemeenskap glo dat kinders dieselfde inligting moet ken.

  Werklikheid: Elke staat en plaaslike skooldistrik hou steeds 'n keuse in wat kinders sal leer. Elke staat kies of hulle die standaarde as hul eie wil aanvaar of nie. Elke staat kan die standaarde aanneem soos dit geskrewe is, of hulle kan hul eie stel streng standaarde daarstel.

  Verwarende standaarde met kurrikulum, materiaal of onderrigmetodes

  Standaarde vertel watter vaardighede en kennis 'n student op elke graadvlak behoort te hê. Die kurrikulum verskil van standaarde omdat die kurrikulum moontlik beskryf hoe onderwysers die materiaal aanbied, of watter materiale hulle gebruik om dit te doen. In graad 11-12 praat die CCSS byvoorbeeld oor studente wat 'n Shakespeariaanse toneelstuk lees en dit vergelyk met 'n Amerikaanse toneelstuk, maar die standaarde sê nie watter toneelstukke gebruik moet word nie. Die plaaslike skooldistrik of individuele onderwyser sou besluit watter toneelstukke om te gebruik om die kennis van 'n Shakespeariaanse toneelstuk te vergelyk met 'n Amerikaanse toneelstuk.

  Daar is niemand "Common Core-metode" om 'n wiskundeprobleem op te los nie. Daar is geen enkele "Common Core-onderrigstyl" wat as deel van CCSS gebruik moet word nie. Nuwe materiaal en onderrigstrategieë word ontwikkel om aan die nuwe standaarde te voldoen. Daar is talle handboeke en materiale beskikbaar wat ooreenstem met CCSS. Hierdie materiale verskil in kwaliteit — net soos materiale wat twintig jaar gelede beskikbaar was.

  Werklikheid: Deur standaarde te hê eerder as gedikteerde kurrikulum, kan state en skooldistrikte besluit hoe om die standaarde te onderrig. Byvoorbeeld, baie van die hoërgraad-geletterdheidstandaarde het tekste aanbeveel, maar 'n plaaslike distrik wat CCSS aanneem, kan kies om iets heeltemal anders te gebruik om die standaarde in CCSS te onderrig. Dit is belangrik dat ouers hul skole ondersteun om materiaal van hoë gehalte te vind wat werk. vir enige standaarde - CCSS of andersins - wat aanvaar word.

  Groot verandering is moeilik

  Die ontwikkeling en implementering van CCS is 'n groot landswye hervorming. Dit beteken dat dit 'n groot en indrukwekkende verandering is wat op alle vlakke van ons skoolstelsel plaasvind. Was u al ooit 'n groot, stelselwye verandering in u werkplek? Onthou u die frustrasie en aanvanklike verwarring wat u gevoel het toe u 'n rekenaarbestuurstelsel oorgeskakel het of moes leer hoe om 'n nuwe werk by die werk te verrig? Hierdie tipe verandering vind plaas in ons hele skoolstelsel.

  Daar is ouers, administrateurs, onderwysers en meer wat gewoond is aan onderrig aan vorige verwagtinge op graadvlak. Kurrikulumgidse word herskryf om by die nuut gedefinieerde vaardighede vir elke graadvlak aan te pas. Die grootste verskil vir die meeste lande is dat CCSS die belangrikste vaardighede wat kinders nodig het op 'n dieper vlak leer - ons kom weer hierop.

  Onderwysers en administrateurs moet hulself vergewis van die verskille tussen oud en nuut. Daar sal 'n bietjie verwarring wees oor wat nou verwag word in vergelyking met die verlede. Klaskameronderwysers moet vertroud raak met die nuwe standaarde en die nuwe materiaal wat die verskillende distrikte aanneem. Veteraanonderwysers moet nuwe maniere vind om die nuwe materiaal wat hulle op skool onderrig, te verduidelik. Al hierdie verandering lei tot frustrasie - dit is maklik om CCSS te blameer. Dit is belangrik om na die bron van die frustrasie te kyk - 'n nuwe handboek wat nie bekend is nie? Miskien 'n les wat verbeter kan word?

  As ouers moet ons noukeurig kyk na watter probleme ontstaan ​​wanneer nuwe standaarde in ons kinders se skole geïmplementeer word. Baie plaaslike nuusskrywers is miskien nie genoeg vertroud met die onderwys om die verskil tussen die nuwe standaarde te verstaan ​​teenoor die kurrikulum wat gebruik word om dit te implementeer nie. Is die probleem regtig CCSS of is dit die nuwe handboek, materiaal of les?

  Dit is ook moeilik om verwagtinge vir kinders op skool te verander

  Kinders gaan deur 'n stelsel omdat dit verander. As u kind in die herfs terugkeer skool toe en 'n nuwe kurrikulum aangepas is om aan te pas by die nuwe standaarde, kom u kind steeds van die ou stelsel af. Daar word nuwe materiale geskep wat aanvaar dat u kind die vorige jaar geleer het wat op die vorige vlak in CCSS is.

  Die CCSS is ontwerp om vaardighede opeenvolgend op te bou. U kind se onderwyser sal waarskynlik weet wat u plaaslike skool voorheen geleer het, en sal weet of daar 'n gaping tussen ou en nuwe vaardighede is. Die onderwyser moet nou hierdie kennisgapings invul, wat ekstra tyd neem in 'n reeds baie besige skooljaarskedule.

  Nog 'n uitdaging is die klem wat CCSS op kritiese denke en probleemoplossingsvaardighede plaas. In baie lande het die vorige verwagtinge meer op wiskundige berekening en leesbegrip gefokus. CCSS neem wiskunde en geletterdheid dieper en laat kinders meer dink. Dit is 'n positiewe voordeel dat die kinders van vandag die vermoë ontwikkel om deur veranderinge te dink en oor die kritiese denkvaardighede te beskik wat nodig is vir die vinnig veranderende tegnologie-gebaseerde samelewing wat ons ontwikkel.

  Die oorgang van berekening na probleemoplossing word die maklikste gesien deur die toename in woordprobleme in wiskunde. Die wiskundeprobleme wat op die werklike probleemoplossingstrategieë fokus, was dikwels die uitdagendste probleme wat ouers van vandag op hul wiskunde-huiswerk gehad het toe hulle op skool was. Verskillende strategieë is nodig om hierdie probleme op te los. Kinders kan nie meer net 'n algoritme aanleer nie. Kinders moet vandag verstaan ​​wat die getalle eintlik beteken en hoe dit met mekaar verband hou.

  Net so het die klem op kritiese denke deur al hoe meer ingewikkelde tekste in die leeswerk, kinders in hoë grade verouderd gemaak om net 'n vraag te beantwoord deur 'n sin wat hulle in die leesstuk gevind het, uit te spel. In plaas daarvan is daardie uitdagende vrae wat die leser vra oor die bedoeling van die skrywer en hoe verskillende lesings verband hou nou deel van die huiswerk. Weereens is die idee om beter denkers en probleemoplossers te ontwikkel.

  Dit is 'n uitdagende skuif vir kinders.

  Beskikbare bronne en opleiding vir skool om oor te skakel na CCSS

  Al hierdie veranderinge benodig nuwe materiaal, nuwe opleiding en professionele ontwikkeling vir onderwysers en skoolpersoneel. Opleiding en materiaal kos geld en tyd. Hierdie ekstra uitdaging kan veral lastig wees in skooldistrikte wat sukkel met befondsing en personeelbronne. As onderwysers nie voldoende opleiding en ondersteuning ontvang nie, sal hulle 'n baie moeilike tyd hê om die reeds genoemde uitdagings te oorkom.

  Skole met 'n groot aantal studente wat reeds onder die ou riglyne sukkel, sal die ekstra druk om die standaarde te verhoog moeilik vind. CCSS is geskep om te pas by die ontwikkeling van kinders op elke graadvlak en aanvaar dat kinders op graadvlak vir CCSS is. Studente wat al sukkel of agter is, sal dit nog moeiliker vind om hierdie nuwe vlakke te bereik sonder om bykomend by die skool en tuis te gaan. Onderwysers wat met sukkelende studente werk, sal addisionele ondersteuning en nuwe vaardighede benodig om sukkelende studente te leer om krities te dink en probleemoplossing te kry.

  Die vrees vir die verlies van die federale befondsing

  Daar was baie verkeerde inligting in die nuusmedia oor federale befondsing aan elke staat, afhangende van of 'n staat CCSS as sy eie standaarde aanvaar of nie. Die eerste ding wat ek wil uitwys, is dat volgens die Amerikaanse departement van onderwys in 2010 slegs ongeveer 12% van die onderwysbegroting deur federale dollars betaal is. Die res van die geld was afkomstig van individuele state en plaaslike distrikte. Federale geld vorm eenvoudig nie die grootste deel van die befondsing van onderwys in die Verenigde State nie.

  State wat afstand doen van ESSA-vereistes, kan dit doen as hulle CCSS aanneem. Die Race to the Top-fondse het distrikte bevoordeel wat CCSS aangeneem het. Tog het baie state wat nie CCSS aangeneem het nie, Race to the Top-fondse toegeken, volgens die webwerf Common Core State Standards Initiative. Elke staat en distrik kan steeds hul eie behoeftes en die vereistes van verskillende federale toelaes en befondsing ondersoek. Nie elke staat moet CCSS aanneem om fondse te ontvang nie, hulle moet bloot hoë standaarde aanneem.

  Vrees dat sommige state en distrikte deur CCSS afgebring sal word

  Hierdie vrees spruit uit die idee dat indien 'n stel standaarde dwarsdeur die land geïmplementeer word, dat ons bestaande toppresterende gebiede hul standaarde sal moet verlaag om in lyn te kom met CCS.

  In werklikheid is CCS 'n streng stel standaarde wat sterk ooreenstem met die verwagtinge van die land se toppresteerder. Baie van die toppresteerders het reeds verwagtinge wat amper identies is met CCSS. Daar is baie min veranderinge in hierdie gebiede. CCSS probeer al die skole van ons land tot hierdie hoë standaarde bring, sodat alle kinders 'n uitstekende onderwys kan ontvang, en nie die beste op 'n middelmatige vlak kan bring nie.

  Ons ouers is 'n belangrike stuk in die sukses van hierdie jongste hervorming. Die nuwe standaarde probeer al ons kinders tot 'n hoë vlak van leer bring. Ouers kan help deur elkeen van hierdie punte na te dink en die uitdagings wat deur CCSS geopper word, aan te pak. Of dit nou kalmerende vrees is vir 'n wanbegrip van die CCSS in ons gemeenskappe of om te verseker dat ons kinders die beste opgeleide onderwysers en opvoedkundige ondersteuning kry, die betrokke skoolouers is die sleutelrol tot die sukses van hierdie reuse-onderwyshervorming.

  Magnesiumsulfaat en voortydige arbeid
  Lewenshokkies vir ouers van 'n tweeling of veelvoude