Hoof aanneming en pleegsorgChristelike voorlesings vir 'n baba se begrafnis of gedenkdiens

Christelike voorlesings vir 'n baba se begrafnis of gedenkdiens

aanneming en pleegsorg : Christelike voorlesings vir 'n baba se begrafnis of gedenkdiens

Christelike voorlesings vir 'n baba se begrafnis of gedenkdiens

Verse uit Matteus en Klaagliedere maak hierdie lys

Deur Elizabeth Czukas Opgedateer 28 November 2019
Kameleon007 / Getty Images

Meer in swangerskapverlies

 • Hantering en vorentoe beweeg
  • Oorsake en risikofaktore
  • Simptome en diagnose
  • U opsies
  • Fisiese herstel

  Hierdie groot verskeidenheid skrifgedeeltes uit sowel die Ou as die Nuwe Testament is geskik om tydens die begrafnis of gedenkdiens van u baba gelees te word. As hierdie Skrifgedeeltes nie by u pas nie, sal enige skrifgedeelte wat vir u sinvol is, aanvaarbaar wees. En onthou, begrafnisse kan alles wees wat die gesin graag sou wou hê, so as hier niks is wat met jou praat nie, wil jy dalk sekulêre poësie of gedeeltes vir die diens probeer.

  Hierdie keuses is almal geneem uit die Revised Standard Version (RSV). Raadpleeg u priester of predikant vir die presiese bewoording wat vir u beskikbaar sal wees.

  Matteus 18: 1-5, 10-14

  Destyds het die dissipels na Jesus gekom en gesê: 'Wie is die grootste in die koninkryk van die hemele'>

  "Pas op dat u nie een van hierdie kleintjies verag nie; want ek sê vir u dat hulle engele in die hemel altyd die aangesig van my Vader wat in die hemel is, aanskou. Wat dink u? As iemand honderd skape het, en hulle het verdwaal, laat hy nie die nege-en-negentig op die berge op soek na die een wat verdwaal het nie? En as hy dit vind, waarlik, Ek sê vir julle, is hy verheug daaroor meer as oor die negentig- nege wat nooit verdwaal het nie. Dit is dus nie die wil van my Vader wat in die hemel is dat een van hierdie kleintjies moet vergaan nie. '

  Matteus 11: 25-30

  In daardie tyd het Jesus gesê: "Ek dank U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir die wyse en verstandige verberg het en dit aan babas geopenbaar het; Vader, want so was u genadige wil. Alle dinge het deur my Vader aan my oorgelewer is, en niemand ken die Seun behalwe die Vader nie, en niemand ken die Vader behalwe die Seun en iemand aan wie die Seun verkies om hom te openbaar nie.

  Kom na my toe, almal wat swaar belas, en ek sal u rus gee. Neem my juk op u en leer van my; want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is maklik, en my las is lig. '

  Markus 10: 13-16

  En hulle het kinders na Hom gebring om aan hulle te raak; en die dissipels het hulle bestraf. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en sê vir hulle: Laat die kinders na my toe kom, moet hulle nie verhinder nie; want aan hierdie behoort die koninkryk van God. Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat nie die koninkryk van God ontvang nie. God sal nie soos 'n kind daar inkom nie. ' En hy het hulle in sy arms geneem en hulle geseën met die hand op hulle.

  Romeine 8:18, 28, 31-32, 35, 37-39

  Ek dink dat die lyding van hierdie tyd nie die moeite werd is om te vergelyk met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar moet word nie. Ons weet dat God in alles ten goede meewerk met diegene wat hom liefhet, wat geroep is volgens sy doel. Wat sal ons hierop sê? As God vir ons is, wie is dan teen ons? Wie sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal prysgegee het, sal Hy ook nie alles saam met Hom gee nie?

  Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Moet verdrukking of benoudheid of vervolging of hongersnood of naaktheid of gevaar of swaard? Nee, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. Want ek is seker dat geen dood of lewe, nóg engele, of prinsipale of aanwesige dinge of toekomstige dinge, geen kragte, hoogte of diepte of iets anders in die ganse skepping ons van die liefde vir God in Christus Jesus, onse Here.

  Romeine 6: 3-9

  Weet u nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Daarom is ons saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in die nuutheid van die lewe sou wandel. Daarom is ons saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in die nuutheid van die lewe sou wandel.

  Ons weet dat ons ou self saam met hom gekruisig is, sodat die sondige liggaam vernietig kan word, en dat ons nie meer verslaaf sou wees aan die sonde nie. Want hy wat gesterf het, is bevry van sonde. Maar as ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe. Want ons weet dat Christus uit die dood opgewek sal word, nooit weer sal sterf nie; die dood heers nie meer oor hom nie.

  Romeine 8: 14-23

  Want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Want u het nie die gees van slawerny ontvang om in vrees terug te val nie, maar u het die gees van seunskap ontvang. As ons huil, "Abba! Vader!" dit is die Gees wat met ons gees getuig dat ons kinders van God is, en as kinders, dan is erfgename, erfgename van God en mede-erfgename saam met Christus, mits ons saam met hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

  Ek dink dat die lyding van hierdie tyd nie die moeite werd is om te vergelyk met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar moet word nie. Want die skepping wag met gretige verlange op die onthulling van die kinders van God; want die skepping is onderwerp aan nutteloosheid, nie uit eie wil nie, maar deur die wil van hom wat dit in hoop onderwerp het; omdat die skepping self vrygemaak sal word van sy slawerny tot verval en die heerlike vryheid van die kinders van God sal verkry. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe gekreun het; en nie net die skepping nie, maar ons self, wat die eerstelinge van die Gees het, kreun na binne terwyl ons wag vir aanneming as seuns, die verlossing van ons liggame.

  Wysheid 3: 1-9

  Maar die siele van die regverdiges is in die hand van God, en geen pyniging sal hulle ooit aanraak nie. Dit lyk asof hulle in die oë van die dwase gesterf het, en hulle vertrek was 'n verdrukking, en hulle het van ons af weggegaan om hulle vernietiging te wees; maar hulle is in vrede. Want hoewel hulle voor mense gestraf is, is hulle hoop vol onsterflikheid. Nadat hulle 'n bietjie gedissiplineer is, sal hulle baie goed ontvang, omdat God hulle beproef en bevind dat hy homself waardig is; soos goud in die oond, probeer hy hulle, en soos 'n brandoffer het hy dit aangeneem.

  In die tyd van hul besoek sal hulle skyn, en soos vonke deur die stoppels loop. Hulle sal nasies regeer en oor volke heers, en die Here sal vir altyd oor hulle regeer. Diegene wat op hom vertrou, sal die waarheid verstaan, en die gelowiges sal in liefde by hom bly, want genade en barmhartigheid is oor sy uitverkorenes en waak oor sy heiliges.

  Wysheid 4: 7-15

  Maar die regverdige sal rus, alhoewel hy vroeg sterf. Want ouderdom word nie vereer vir 'n lang tyd nie, en ook nie gemeet aan die aantal jare nie; maar begrip is grys hare vir mans, en 'n onberispelike lewe is ryp ouderdom. Daar was iemand wat God behaag en deur hom liefgehad het, en terwyl hy onder sondaars gewoon het, is hy opgeneem. Hy is betrap dat die kwaad sy verstand nie sal verander of sy siel sal bedrieg nie. Want die fassinasie van goddeloosheid verduister dit wat goed is, en dwarrelende begeerte verdraai die onskuldige gees.

  As hy binne 'n kort tyd vervolmaak was, het hy lang jare vervul; want sy siel was welgevallig vir die Here, daarom het hy hom vinnig weggeneem te midde van boosheid. Tog het die mense dit gesien en nie verstaan ​​nie en dit ook nie ter harte geneem dat God se genade en genade by sy uitverkorenes is nie, en dat hy waak oor sy heiliges.

  Jesaja 65: 17-21

  'Want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde; en die vorige dinge sal nie onthou word of in gedagte kom nie. Maar wees bly en juig vir ewig oor wat ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem tot vreugde en haar mense. Ek sal juig in Jerusalem en bly wees oor my volk; daar sal nie meer 'n geluid van geween en geskreeu van benoudheid gehoor word nie.

  Daar sal nie meer 'n baba in die lewe wees wat slegs 'n paar dae is nie, of 'n ou man wat sy dae nie volmaak nie, want die kind sal honderd jaar oud sterf, en die sondaar honderd jaar oud moet hom vervloek. Hulle sal huise bou en hulle bewoon; hulle sal wingerde plant en hul vrugte eet.

  Jeremia 31: 15-17

  So sê die Here: "'n Stem word gehoor in Rama, klaaglied en bitter ween. Ragel ween oor haar kinders; sy weier om vertroos te word oor haar kinders, want dit is hulle nie." So sê die Here: "Laat u stem nie huil nie en u oë nie van trane nie; want u werk sal beloon word, sê die Here, en hulle sal terugkom uit die land van die vyand. Daar is hoop op u toekoms, sê die Here, en u kinders sal terugkeer na hul eie land.

  Jeremia 1: 4-8

  En die woord van die Here het tot my gekom en gesê: "Voordat ek u in die baarmoeder gevorm het, het ek u geken, en voordat u gebore is, het ek u gewy; ek het u 'n profeet vir die nasies aangestel." Toe sê ek: "Ag, Here God! Kyk, ek weet nie hoe om te praat nie, want ek is net 'n jeug."

  Maar die Here het vir my gesê: Moenie sê: Ek is net 'n jeugdige nie; want na almal wat ek jou stuur, sal jy gaan; en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek; wees nie bevrees vir hulle nie, want ek is saam met jou om jou te verlos, sê die Here. '

  Hooglied 2: 10-13

  My geliefde praat en sê vir my: "Staan op, my liefde, my eerlike, en kom weg; want kyk, die winter is verby, die reën is verby. Die blomme verskyn op die aarde, die tyd van sang het aangebreek. en die stem van die skilpad hoor in ons land: die vyeboom steek sy vye uit, en die wingerdstok is in blom; dit gee geur. Staan op, my liefde, my mooi een, en kom weg.

  2 Samuel 12: 16-23

  Dawid het daarom God gevra vir die kind; En Dawid het gevas en die hele nag op die grond gaan lê. En die oudstes van sy huis het langs hom gaan staan ​​om hom van die grond af op te wek; maar hy wou nie, en hy het ook nie saam met hulle geëet nie. Op die sewende dag is die kind dood. En die dienaars van Dawid was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was; want hulle het gesê: "Kyk, terwyl die kind nog leef, het ons met hom gepraat, en hy het nie na ons geluister nie; hoe kan ons dan vir hom sê die kind is dood? Hy kan homself skade berokken." Maar toe Dawid sien dat sy dienaars saam fluister, het Dawid gesien dat die kind dood is; En Dawid het aan sy dienaars gesê: "Is die kind dood?" Hulle het gesê: 'Hy is dood.'

  Toe staan ​​Dawid van die aarde af op, en hy het hom gewas en gesalf en sy klere aangetrek; en hy het in die huis van die Here ingegaan en aanbid; Hy is toe na sy huis; En toe hy dit vra, sit hulle voor hom voedsel, en hy het geëet. Toe sê sy dienaars vir hom: "Wat is dit wat u gedoen het? U het gevas en vir die kind geween terwyl hy nog gelewe het; maar toe die kind dood is, het u opgestaan ​​en geëet."

  Hy het gesê: "Terwyl die kind nog gelewe het, het ek gevas en geween; want ek het gesê: Wie weet of die Here my genadig sal wees, sodat die kind kan lewe?" Maar nou is hy dood; waarom sou ek dan vas? Kan ek hom terugbring? Kan ek na hom gaan, maar hy sal nie na my terugkeer nie. '

  Klaagliedere 3: 17-26

  My siel is stil van vrede, ek het vergeet wat geluk is; so ek sê: "My heerlikheid is verlore en my verwagting van die Here." Onthou my ellende en my bitterheid, die als en die gal! My siel dink gedurig daaraan en word in my neergebuig. Maar ek dink hieraan, en daarom het ek hoop: die standvastige liefde van die Here hou nooit op nie, sy barmhartigheid kom nooit tot 'n einde nie; hulle is elke oggend nuut; u trou is groot.

  "Die Here is my deel, " sê my siel, "daarom sal ek op hom hoop." Die Here is goed vir die wat op Hom wag, vir die siel wat Hom soek. Dit is goed dat u stil moet wag op die verlossing van die Here.

  Hoe u eiers vries vir behoud van selektiewe vrugbaarheid
  Wie werk in die neonatale intensiewe sorgeenheid (NICU)?