Hoof om te gaan en vorentoe te beweegom te gaan en vorentoe te beweeg