Hoof aktiewe spelVerskille en ooreenkomste tussen Afdeling 504 en IDEA

Verskille en ooreenkomste tussen Afdeling 504 en IDEA

aktiewe spel : Verskille en ooreenkomste tussen Afdeling 504 en IDEA

Verskille en ooreenkomste tussen Afdeling 504 en IDEA

Deur Ann Logsdon Opgedateer 26 Julie 2019

Meer in die skool

 • Spesiale onderig
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede

  Ouers van kinders met gestremdhede sal waarskynlik aan IDEA-regulasies vir spesiale onderwys sowel as aan artikel 504-vereistes in openbare skole voldoen. Wat is die ooreenkomste en die verskille tussen hierdie twee stelle regulasies en hoe dit die kind se opvoeding op skool en die lewe buite die hoërskool kan beïnvloed "> 1

  Verskille in tipe en doel van die regulasies

  Wat is die verskille tussen Artikel 504 en IDEA?

  Artikel 504, 'n burgerregtewet, was histories bedoel om diskriminasie te voorkom deur instellings wat openbare geld ontvang. Daar word gewoonlik van instellings soos openbare skole, biblioteke, universiteite en kolleges en ander openbare dienste gehou om aan Artikel 504 te voldoen omdat hulle sodanige geld ontvang in die vorm van toelaes of ander regeringsubsidies.

  IDEA (Wet op Individue met Gestremdhede) is 'n wet op onderwyswet wat vereis dat openbare skole 'n gratis toepaslike openbare onderwys (FAPE) bied aan studente met gestremdhede wat kwalifiseer in een van die spesifieke kategorieë wat in die wet uiteengesit word.

  2

  Verskille in dienste

  Artikel 504 vereis dat skole toepaslike, redelike aanpassings en akkommodasies moet voorsien aan geskikte studente met 'n gestremdheid. Daar word nie van skole vereis om meer as wat vir tipiese studente voorsien word, te voorsien nie.

  IDEA vereis dat skole 'n geïndividualiseerde opleidingsprogram (IEP) moet ontwikkel op grond van die bewys van die student. Normaalweg word studente se behoeftes bepaal op grond van evaluerings en IEP-spanbesprekings. IDEA-dienste is geïndividualiseer en kan gespesialiseerde onderrig, terapieë en dienste insluit wat nie aan ander studente verskaf word nie.

  3

  Die definisie van gestremdheid vir artikel 504 is meer breed as IDEA

  Afdeling 504 gebruik breë terme om gestremdheid te definieer. Dit bevat 'n wye groep studente met liggaamlike of geestelike gestremdhede wat 'n belangrike lewensfunksie aansienlik beperk. MIV, Tourette-sindroom, aandagafleibaarheid, harttoestande en tuberkulose is slegs 'n paar voorbeelde van toestande wat volgens Afdeling 504 moontlik gestremd kan wees.

  In teenstelling hiermee definieer IDEA-regulasies gestremdheid as een van 13 spesifieke diagnoses (hieronder uiteengesit). In sommige gevalle gee IDEA presiese assesseringskriteria vir opname in 'n kategorie. In ander gevalle kan state hul eie kriteria spesifiseer, maar dit moet ook deur die Amerikaanse onderwysdepartement goedgekeur word.

  Artikel 504 vereis dat die persoon se geestelike of liggaamlike gestremdheid ten minste een lewensaktiwiteit beperk. Dit sluit in:

  • Stap
  • sien
  • Gehoor
  • praat
  • asemhaling
  • leer
  • Working
  • Die vermoë om aan selfversorging deel te neem
  • Die vermoë om handtake uit te voer

  IDEA, daarenteen moet 'n kind een van die volgende diagnoses hê:

  • outisme
  • Gehoorgestremdhede
  • doofheid
  • Dowe-blindheid
  • Verstandelike gestremdheid
  • Meervoudige gestremdhede
  • Ortopediese gestremdhede
  • Ander gesondheidsgestremdhede
  • Ernstige emosionele steuring
  • Spesifieke leergestremdhede
  • Spraak- of taalstoornisse
  • Traumatiese brein besering
  • Verswakte sig

  U kan meer inligting oor klassifikasies vir spesiale onderwysbevoegdhede per staat leer.

  4

  Prosedurele voorsorgmaatreëls verskil wesenlik

  Artikel 504 vereis dat skole kennis moet gee aan ouers oor hoe hulle van plan is om studente met gestremdhede te akkommodeer. Die regulasies hou nie daarvan dat ouer toestemming vereis nie. Baie skole-distrikte benodig wel insette deur ouers en bied ouers die geleentheid om toestemming tot dienste te weier of te weier.

  Die IDEA benodig baie meer distrikte rakende kennisgewing en toestemming van ouers. Ouers moet in kennis gestel word en uitgenooi word na enige vergaderings rakende hul kinders. Hulle het ook die reg om evaluering en dienste te toestem of te weier. Ouers is baie belangrik vir die proses.

  5

  Evaluerings word deur beide IDEA en Afdeling 504 vereis

  Beide IDEA en Afdeling 504 vereis evaluering om te bepaal of dienste geskik is. Tipies is IDEA-evaluerings meer omvattend as afdeling 504-evaluerings omdat studente se behoeftes gewoonlik meer ingewikkeld is. Met IDEA moet herbeoordelings elke drie jaar plaasvind. 'N Vergadering is nodig voordat enige verandering in die plasing plaasvind.

  Evaluering van artikel 504 word ontwerp deur die komitee wat met die kind werk en is beperk tot die spesifieke vrae wat hulle moet aanpak. Dit kan net so basies wees soos 'n prestasiebeoordeling, 'n oorsig van studente se werk en die diagnose van 'n dokter. 'N Vergadering is nie nodig voordat 'n verandering in die plasing plaasvind nie.

  6

  Opsomming van verskille

  Soos opgemerk, is daar baie spesifieke ooreenkomste en verskille tussen Artikel 504 en IDEA, maar miskien is dit die doel van die wet, of dit nou die burgerregtelike wetgewing van Artikel 504 of die onderwyswetgewing van IDEA is. Artikel 504 waarborg toegang vir 'n kind met 'n gestremdheid, terwyl IDEA daarop gemik is om die sukses van 'n kind met 'n gestremdheid te waarborg. IDEA vereis dikwels 'n wesenlike aanpassing van leerstof relatief tot Afdeling 504.

  $config[ads_kvadrat] not found
  Kategorie:
  Dissiplinêre tegnieke vir jong kinders
  Hoe om te weet of u kind 'n IEP benodig