Hoof aanneming en pleegsorgVerskillende soorte tellings op gestandaardiseerde toetse

Verskillende soorte tellings op gestandaardiseerde toetse

aanneming en pleegsorg : Verskillende soorte tellings op gestandaardiseerde toetse

Verskillende soorte tellings op gestandaardiseerde toetse

Deur Ann Logsdon Opgedateer 23 Junie 2019

JGI / Jamie Grill / Getty Images

Meer in die skool

 • Leer gestremdhede
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Spesiale onderig

  'N Gestandaardiseerde toetspunt word gewoonlik voorgestel as 'n getal wat aandui hoe goed 'n kind met die assessering presteer het. Daar is 'n aantal verskillende soorte tellings wat gebruik word in opvoedkundige toetsing. Daar kan óf na normtoetse verwys word (kinders met dieselfde ouderdom vergelyk word) óf deur verwysing na kriteria (assessering van 'n kind se prestasie op 'n spesifieke taak).

  Leergestremdhede word dikwels gediagnoseer en beoordeel met behulp van tellings wat deur norme verwys word. Hierdie tipe tellings skat of die tellings van 'n student bogemiddeld, gemiddeld of ondergemiddeld is in vergelyking met sy of haar maats. Toetsresultate word ook gereeld gebruik om te bepaal hoe goed dit gaan met 'n kind en om te besluit of 'n kind ekstra hulp op spesifieke gebiede benodig.

  Tipes gestandaardiseerde toetsuitslae

  Daar is baie verskillende soorte toetstellings wat gebruik word in opvoedkundige toetsing. Die volgende is die volgende wat u op die skoolverslae van u kind teëkom, veral in assesserings vir spesiale onderwys en leergestremdhede.

  Standaardtellings

  Toetsontwikkelaars bereken die statistiese gemiddelde op grond van die prestasie van studente wat in die normproses van toetsontwikkeling getoets is. Aan die telling word 'n waarde toegeken. Verskillende prestasievlakke word bereken op grond van die verskille in studentetellings vanaf die statistiese gemiddelde en word uitgedruk as standaardafwykings.

  Hierdie standaardafwykings word gebruik om te bepaal watter tellings binne die bogenoemde gemiddelde, gemiddelde en ondergemiddelde reekse val. Standaardtellings en standaardafwykings verskil vir verskillende toetse. Baie van die algemeen gebruikte toetse, soos die Wechsler Intelligence Scales, het 'n gemiddelde punt van 100 en 'n standaardafwyking van 15.

  persentiele

  Hierdie tellings toon hoe 'n student se prestasie vergelyk met ander wat tydens toetsontwikkeling getoets is. 'N Student wat die 50ste persentiel behaal het, het ten minste 50 persent van die studente op sy ouderdom gedoen. Die telling op die 50ste persentiel is binne die gemiddelde reeks.

  Z-tellings

  Hierdie tellings word op 'n getallelyn van 4 tot 4 geskaal. Op hierdie skaal is nul gemiddeld. Positiewe tellings is bogemiddeld, en negatiewe tellings is onder die gemiddelde.

  T-tellings

  Hierdie tellings wissel tussen 10 en 90 punte. Vyftig is gemiddeld op hierdie skaal, en die gemiddelde reikwydte is gewoonlik tussen 40 en 60.

  Stanine-telling

  Die staniene skaal word ook die standaard nege skaal genoem. Hierdie tellings wissel van 1 tot 9, met vyf gemiddeldes. Tellings onder 5 is onder die gemiddelde. Tellings bo 5 is bogemiddeld.

  Geskaalde tellings

  Hierdie tipe toetsuitslag behels die aanbieding van verskillende tellings op 'n aantal subtoetse wat elk 'n spesifieke vaardigheid of gebied beoordeel. In baie gevalle word hierdie afgeskaalde tellings dan gekombineer om 'n algehele saamgestelde telling te bereik.

  Alhoewel sommige toetse soortgelyke puntestelsels gebruik, is dit belangrik om te weet dat nie alle toetse dieselfde behaal word nie.

  Sommige toetsuitgewers skep hul eie skale van standaardtellings. Interpretasies van daardie skale is tipies beskikbaar deur u kind se eksaminator.

  Hoe toetsuitslae gebruik word

  Skole en ouers gebruik die inligting wat uit hierdie toetsuitslae verkry word om besluite oor die opvoeding van 'n kind te neem.

  Identifisering van uitdagingsareas

  Skole gebruik hierdie verskillende soorte tellings om akademiese sterk punte te identifiseer en om gebiede te vind waar 'n student 'n bietjie ekstra hulp nodig het. 'N Enkele toets kan 'n aantal verskillende tellings bevat, wat elkeen 'n verskillende belangstellingsveld verteenwoordig.

  Byvoorbeeld, 'n leestoets kan verskillende tellings bevat vir woordeskat, fonemiese bewustheid, vlotheid en begrip. Ander aspekte wat toetse kan beoordeel, is onder andere werkgeheue, woordeskat, prosesseringsnelheid, mondelingse redenering, probleemoplossing en luisterbegrip.

  Studente kan in sommige gebiede goed presteer, maar in ander goed presteer. As u weet hoe 'n kind op hierdie tipe toetse presteer, en hoe hulle prestasies vergelyk met ander kinders op hul eie ouderdom, kan ouers en opvoeders meer inligting gee oor wat 'n kind nodig mag hê om akademies te slaag.

  Bepaal of 'n kind kwalifiseer vir gespesialiseerde hulp

  Hierdie tellings kan ook gebruik word om te bepaal of kinders toelating tot 'n spesifieke program benodig en kan verkry. Byvoorbeeld, 'n student moet miskien onder die 25ste persentiel in 'n normtoets slaag om in aanmerking te kom vir 'n spesiale onderwysprogram.

  'N Woord uit Verywell

  Hierdie algemene soorte standaardtellings kan help om u kind se prestasie te skat. U kind se spesiale onderwyser, berader of skoolsielkundige kan u inligting gee oor hierdie of enige ander toetse wat op skool afgelê is. Stel vrae as u dit het. U is die beste advokaat van u kind, en die begrip van die besonderhede van gestandaardiseerde toetsing kan u help om te besluit wat reg is vir u kind.

  Gesinsbyeenkomste en onvrugbaarheid
  Statistieke oor kinders van egskeiding