Hoof aanneming en pleegsorgVerskillende gebruike van die term "begaafd"

Verskillende gebruike van die term "begaafd"

aanneming en pleegsorg : Verskillende gebruike van die term "begaafd"

Verskillende gebruike van die term "begaafd"

Deur Carol Bainbridge Opgedateer op 6 Mei 2019

Tooga / Getty Images

Meer in Gifted Kids

 • Is my kind begaafd ">
  • Koesterende talente
  • Uitdagings

  Die definisie van die begaafde is geen maklike taak nie. Talle definisies word voorgestel, maar geen enkele definisie van begaafdheid word deur almal of selfs deur 'n meerderheid mense aanvaar nie. Omdat daar soveel definisies bestaan, raak mense dikwels verward oor wat dit beteken om begaafd te wees. Nie net dit nie, ouers en onderwysers vind dit soms moeilik om te kommunikeer, want wat hulle sê is gebaseer op verskillende definisies.

  Om die verwarring te voorkom, is dit 'n goeie idee om te verstaan ​​waar die term vandaan kom en die verskillende perspektiewe wat gelei het tot die vele definisies wat vandag bestaan.

  Oorsprong van die term "begaafd"

  Die uitdrukking "begaafde kinders" is in 1869 vir die eerste keer deur Francis Galton gebruik. Hy het verwys na volwassenes wat in sommige gebiede buitengewone talent getoon het as begaafd, byvoorbeeld 'n begaafde chemikus.

  Kinders kan die potensiaal kry om 'n begaafde volwassene te word, en Galton het na hierdie kinders verwys as begaafde kinders. Lewis Terman het Galton se siening van begaafde kinders uitgebrei tot hoë IK.

  In die vroeë 1900's begin hy met 'n langdurige studie van begaafde kinders, wat hy gedefinieer het as kinders met IK's van 140 of meer. Sy studie het bevind dat IK alleen nie sukses in volwassenheid kon voorspel nie.

  Leta Hollingworth het ook geglo dat die potensiaal om begaafd te word, geërf word. Sy meen egter dat die verskaffing van 'n koesterende huis- en skoolomgewing ook belangrik was vir die ontwikkeling van daardie potensiaal. In 1926 publiseer sy haar boek Gifted Children, They Nature and Nurture, en die term begaafd is sedertdien gebruik om te verwys na kinders met 'n groot potensiaal.

  Verskillende definisies van die term "begaafd"

  Die vroeë gebruik van die begrip begaafd het gelei tot verskillende gebruike van die woord en verskillende maniere om begaafdheid te definieer. Die siening van Galton het ons gelaat met die idee dat 'n begaafde persoon een is met 'n geskenk, 'n besonderse talent wat in volwassenheid getoon is.

  Mense kan vandag begaafde kinders gebruik soos Galton die begrip begaafde volwassene gebruik. Met ander woorde, om 'n begaafde kind te wees, is om buitengewone talent op 'n spesifieke gebied te demonstreer. Terman se siening het gelei tot definisies van begaafdes, wat nie net hoë IK bevat nie, maar ook die idee dat begaafdheid 'n voorspeller van prestasie by volwassenes moet wees. Hollingworth se siening het egter gelei tot definisies van begaafde as kinderpotensiaal wat gevoed moet word om dit in volwassenheid te ontwikkel.

  Begaafdheid as voorspeller van volwassenesprestasie

  Definisies van begaafdes wat prestasie by volwassenes oorweeg, voeg faktore soos taakverbintenis of motivering by. Diegene wat hierdie begaafde definieer, begin deur na volwassenes te kyk wat 'n besonderse prestasie in hul gekose vakgebied getoon het, soos Einstein, en werk agteruit om te sien watter eienskappe anders as die hoë IK wat die volwassene in die kinderjare gehad het. 'N Kind sonder daardie eienskap, ongeag die IK, is nie begaafd volgens hierdie definisies nie.

  'N Voorbeeld van Renzulli se drie-ringse opvatting van begaafdheid.

  Begaafdheid as potensiaal wat gevoed moet word

  Definisies wat begaafdheid as potensiaal beskou om te ontwikkel, onderskei tussen wat 'n kind kan bereik en wat die kind sal bereik. Die feit dat 'n kind buitengewone potensiaal het, is deel van dit wat hom of haar begaafd maak.

  Die omgewing van die kind bepaal of potensiaal tot prestasie lei, dus beklemtoon mense wat begaafd is, die belangrikheid van 'n geskikte omgewing.

  Gagne se gedifferensieerde model van begaafdheid en talent is 'n voorbeeld.

  Begaafdheid as asinchroniese ontwikkeling

  Linda Silverman het definisies van begaafdes 'n nuwe dimensie gevoeg toe sy die ongelyke ontwikkeling van begaafde kinders, wat sy asinchroniese ontwikkeling genoem het, insluit.

  Definisies van begaafdes wat asinchroniese ontwikkeling insluit, hou nie net IK en talent in nie, maar ook emosionele eienskappe van begaafde kinders, soos verhoogde sensitiwiteit. Die definisie wat deur die Columbus Group ontwikkel is, is 'n voorbeeld van hierdie tipe definisie.

  Columbus Groep Definisie

  Volgens die Columbus-groep is "Begaafdheid '' asinchroniese ontwikkeling 'waarin gevorderde kognitiewe vermoëns en verhoogde intensiteit saamwerk om innerlike ervarings en bewustheid te skep wat kwalitatief anders is as die norm. Hierdie asynchronie neem toe met 'n hoër intellektuele kapasiteit.

  Die uniekheid van die begaafdes maak hulle veral kwesbaar en vereis veranderinge in ouerskap, onderrig en berading sodat hulle optimaal kan ontwikkel. '

  Skoolgebaseerde definisies

  Skole kan 'n definisie van begaafde gebruik op grond van relatiewe vermoë. Studente word geïdentifiseer deur die prestasies van ander studente in die skool. Studente in die top 5 of 10 (of 'n ander getal) persent is diegene wat uitgesonder word as 'n kurrikulum wat meer uitdagend is as die gewone kurrikulum.

  Die begaafdheid van hierdie definisie is relatief omdat 'n leerling wat in een skool as begaafd is geïdentifiseer is, nie in 'n ander skool as begaafd geïdentifiseer kan word nie, wat ouers verward laat.

  Om te weet watter definisie 'n begaafde 'n onderwyser of skoolhoof gebruik, kan help om kommunikasie minder frustrerend en produktiewer te maak.

  Flitsligspeletjies vir kinders
  Hoe om u kleuter te leer skryf