Hoof aktiewe spelOngelykheid in spesiale onderwysprogramme

Ongelykheid in spesiale onderwysprogramme

aktiewe spel : Ongelykheid in spesiale onderwysprogramme

Ongelykheid in spesiale onderwysprogramme

Deur Ann Logsdon Op 16 Junie 2019 bygewerk
gradyreese / Getty Images

Meer in die skool

 • Spesiale onderig
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede

  Onevenredigheid is 'n oorverteenwoordiging van minderheidstudente wat geïdentifiseer is met 'n leergestremdheid of 'n ander soort gestremdheid onder die IDEA. As die getalle van 'n minderheidsgroep in spesiale onderwys statisties hoër is as wat hulle behoort te wees, word hulle as buite verhouding beskou.

  Waarom is disproporsionaliteit 'n probleem ">

  As skole 'n hoër getal sekere etniese of minderheidstudente het wat in spesiale onderwys ingeskryf is, volgens statistiese standaarde, dui dit op die moontlikheid dat sommige van die studente nie werklik gestremd is nie en verkeerd geïdentifiseer is. Daar kan moontlik minderwaardighede in minderbevoorregte onderwys wees.

  Onevenredigheid is 'n probleem omdat dit:

  • Verhoed dat kinders hul akademiese potensiaal bereik
  • Brandstof negatiewe stereotipes met betrekking tot minderheidsgroepe
  • Die resultaat is 'n soort rasprofiel wat minderheidstudente deur hul hele skooljaar benadeel
  • Die verwagtinge onder onderwysers, ouers en die studente self word verlaag
  • Verhoed dat skole die behoefte aan die aanpassing van kurrikulum en onderrigmetodes erken om by 'n wye verskeidenheid onderrigbehoeftes van 'n diverse studenteliggaam uit te kom.

  Oorsake van disproporsionaliteit

  Onevenredigheid kan veroorsaak word deur:

  • Versuim om kulturele verskille tussen minderheidsgroepe te herken en te akkommodeer;
  • Gebruik van onvanpaste assesseringstrategieë vir Engelse taalleerders en rasse- en etniese minderhede;
  • Versuim om ouers van studente met beperkte Engelse taalvaardigheid of taalminderhede te akkommodeer; en
  • 'N Gebrek aan reaksie op kulturele en sosio-ekonomiese verskille tussen kinders en hul gesinne.
  Die bestuur van skoolkonflikte oor kinders met spesiale behoeftes

  Ook bekend as: oorverteenwoordiging, ooridentifisering, rasseprofielering in die onderwys

  Voorbeelde: In baie lande beïnvloed disproporsionaliteit meer Afro-Amerikaanse studente as studente uit ander groepe.

  Kategorie:
  Die 504-plan vir studente met gestremdhede
  Hoe 'n C-afdeling borsvoeding beïnvloed en 7 wenke vir sukses