Hoof aanneming en pleegsorgVroeë toegang tot kleuterskool vir begaafde kinders

Vroeë toegang tot kleuterskool vir begaafde kinders

aanneming en pleegsorg : Vroeë toegang tot kleuterskool vir begaafde kinders

Vroeë toegang tot kleuterskool vir begaafde kinders

Deur Carol Bainbridge Op 29 Junie 2019 opgedateer
Arabiese Oog / Getty Images

Meer in Gifted Kids

 • Koesterende talente
  • Is my kind begaafd ">
  • Uitdagings

  Begaafde kinders is dikwels gereed om op vierjarige ouderdom te begin skoolgaan. Hulle lees moontlik al of is gereed om te lees. Hulle kan wiskundeprobleme ondervind en optel en aftrek in hul koppe. Alhoewel staatswette vereis dat kinders moet wag totdat hulle minstens vyf is om kleuter te word, kan individuele skole gewoonlik van die vereiste afstand doen. Ouers van kinders in die voorskoolse ouderdom wonder of hulle aansoek om kwytskelding moet doen en hul kind vroeg in die skool moet begin of moet wag totdat hul kind die vereiste ouderdom bereik. Ouers sal soms kwel oor die besluit, veral omdat die meeste skole die praktyk ontmoedig.

  Is vroeë toetrede tot die skool 'n goeie idee vir begaafde kinders? Om hierdie vraag te beantwoord, is dit nuttig om 'n bietjie van die geskiedenis van die onderwys en die argumente teen en vir vroeë toegang te ondersoek.

  geskiedenis

  In die 1800's het die meeste kinders skoolgegaan in 'n eenhuis. Een onderwyser was verantwoordelik vir die onderrig van 30 tot 40 studente, van die jongste tot die oudste. Soms het die onderwyser die ouer, meer gevorderde studente geleer, terwyl hierdie studente op hul beurt die jongste geleer het. Daar word van studente verwag om sekere vaardighede en feite (graadvlakke) aan te leer, en soos hulle dit geleer het, het hulle oorgegaan na die volgende vaardigheid of die volgende feitestel wat aangeleer moes word.

  Aangesien daar wette uitgevaardig is wat studente vereis om skool toe te gaan, het skole oorvol geraak. Daar moes nuwe en groter skole gebou word, skole met meer as een kamer. Studente moes op een of ander manier verdeel word vir plasing in die verskillende kamers en die besluit is geneem om hulle volgens ouderdom te verdeel.

  Oor die algemeen was die besluit om ouderdom as basis te gebruik om kinders in verskillende klaskamers te skei geldig. Immers, kinders van verskillende ouderdomme het verskillende behoeftes. Aanvanklik was klaskamers meerjarige klaskamers, met grade 1 tot 3 saam en graad 4 tot 8 saam. Studente kon oor die algemeen steeds opdaag omdat hulle vaardighede en konsepte bemeester het. Uiteindelik het die aantal studente gegroei tot die punt waar studente van ouderdom geskei is en in individuele graadvlakke geplaas is. Dit het baie moeiliker geword vir kinders wat die vaardighede en kennis bemeester het om na die volgende vlak te beweeg, aangesien dit nou na 'n nuwe klaskamer sou verskuif.

  Ten einde te verseker dat alle studente die beste kans het om te slaag, is die minimum ouderdomsvereistes gestel vir toelating tot die skool. Aangesien die meeste kinders teen die ouderdom van 6 (kleuterskool op 5) as skoolgereed beskou is, het dit die minimum ouderdom geword. Met die oog op begaafde kinders is hierdie ouderdomsvereiste nie gemaak nie. Ouers van begaafde kinders dink dalk hul kinders is vroeg gereed vir skool, maar is bekommerd dat hulle in 'n klas vol ouer kinders is en wonder wat later gaan gebeur. Hulle vra of 'n goeie idee vir hul kinders vroeë toegang tot die skool nie.

  Argumente teen

  Sosiale en emosionele volwassenheid

  Een van die algemeenste argumente teen vroeë toegang tot kleuterskool is dat 'n vierjarige nie volwasse genoeg is om met die skool te begin nie. Daar word van 'n kleuter verwag om aandag aan die onderwyser te gee, aanwysings te volg en reëls na te kom, wat 'n mate van volwassenheid vereis. Daar word van kleuters verwag om te sit en na stories te luister, gefokus op 'n taak te bly en die verskil tussen werk en speel te verstaan ​​en te weet wanneer elkeen gepas is. Sosiale onvolwassenheid kan dit vir 'n kind moeilik maak om gepas met ander kinders te kommunikeer.

  Fisiese volwassenheid

  'N Ander argument teen vroeë toelating tot die kleuter is dat 'n kind nie fisies gereed is vir skool nie. Fisiese gereedheid sluit groot en fyn motoriese vaardigheidsontwikkeling sowel as fisieke grootte in. As 'n kind vroeg begin met die skool, kan hy of sy nie die fyn motoriese vaardighede hê om 'n potlood reg te hou en goed te skryf nie. Boonop kan kinders wat vroeg met die skool begin en kleiner is as die ander kinders, sosiale probleme ondervind, insluitend speen deur die ander kinders.

  Impak op adolessensie

  Verskeie ander argumente teen vroeë toegang betree rondom die gevolge wat vroeë opname op die kind se lewe op hoërskool sal hê. 'N Kind wat vroeg met skool begin, is die laaste wat kwalifiseer om te bestuur en sal nie volwasse genoeg wees as sy of haar klasmaats gaan kuier nie. Dit kan 'n kind soos 'n uitgeworpenes en 'n misverstand laat voel. Boonop kan 'n kind wat vroeg met skool begin, nie aan sport deelneem nie as gevolg van klein fisieke omvang. As ander tieners gaan kamp of aan ander somerprogramme gaan deelneem, sal 'n kind wat vroeg begin skoolgaan het, nie aan die ouderdomsvereistes voldoen nie en sal hy nie kan bywoon of deelneem nie.

  Argumente vir

  Sosiale en emosionele volwassenheid

  Begaafde kinders is moontlik sosiaal en emosioneel volwasse om vroeg te begin met die skool. Hulle verkies dikwels die geselskap van ouer kinders en het dikwels minder gedragsprobleme as hul klasmaats ouer is as hulle.

  Fisiese volwassenheid

  As gevolg van hul asinchrone ontwikkeling, kan die begaafde kinders se liggaamlike ontwikkeling agterbly na hul emosionele en intellektuele ontwikkeling. As hulle wag tot hul fisieke ontwikkeling inhaal, kan dit akademies en sosiaal probleme vir hulle veroorsaak. Begaafde kinders is ook berug vir hul swak handskrif. Hulle kan vinniger dink as wat hulle skryf, waardeur hulle dinge so vinnig as moontlik kan neerskryf. Dit lei nie tot netjiese handskrif nie. Wag nog 'n jaar, sal hierdie probleem nie oplos nie. Wat die fisieke grootte van kinders betref, is daar geen waarborg dat die wag van 'n ekstra jaar die kind vinniger laat groei nie. As 'n kind 'n ekstra jaar teruggehou word, kan hy moontlik dieselfde grootte as die ouer kinders begin, maar hulle kan hom oor 'n paar jaar ontgroei. (Dit is interessant om daarop te let dat ons nie 'n kind wat vir sy ouderdom groot is, oorslaan nie, alhoewel sy grootte tot speen kan lei. In hierdie geval word die belangrikheid van akademiese behoeftes verstaan.)

  Impak op adolessensie

  Kinders, selfs die nie-begaafdes, word teen verskillende tariewe volwasse. 'N Kind op dieselfde ouderdom as sy klasmaats is tot dusver moontlik nie sosiaal of emosioneel volwasse nie. Daar is geen manier om met sekerheid te weet of 'n kind wat vroeg begin min of meer gereed is as kinders wat 'n jaar ouer is nie. Wat bestuur betref, is dit die ouer se besluit om te neem. Nie al die 16-jariges ry nie, ongeag wanneer hulle begin skoolgaan het. Nie alle begaafde kinders stel ook in sport belang nie, en dus is dit nie noodwendig 'n besluit om 'n graad te plaas op grond van 'n moontlike toekomstige begeerte nie. Sommige sportsoorte word ook nie deur fisieke grootte beïnvloed nie, byvoorbeeld.

  resolusie

  Daar is geen maklike oplossing vir hierdie probleem nie. Die besluit om 'n kind vroeg in die skool te plaas, is 'n pynlike besluit. Ouers is bekommerd oor watter opsie hul kind die beste inpas by die ander kinders. Ongelukkig sal dit waarskynlik nie perfek pas nie. As 'n kind nie sosiaal of emosioneel gereed is vir skool nie, kan dit moeilik wees om aan te pas. As u daardie ekstra jaar wag, kan dit egter die akademiese omgewing ondraaglik maak. Boonop, selfs as 'n baie begaafde kind sosiaal, emosioneel en akademies gereed is om vroeg te begin met die skool, kan die tempo en diepte van onderrig nog te stadig en vlak wees.

  Geen antwoord is reg vir alle begaafde kinders nie. Ouers moet die emosionele en sosiale volwassenheid van hul kind in ag neem, maar dit moet in ag geneem word in terme van die kind se chronologiese ouderdom. 'N Begaafde vierjarige dink dalk soos 'n ses- of sewejarige, maar het die emosies en sosiale vaardighede van 'n vyfjarige. Dit kan hulle te onvolwasse vir die skool laat lyk, want hulle sou in werklikheid ten minste emosioneel inpas by die ander vyfjariges. Intellektueel sou hulle nog steeds voorlê.

  Daar moet ook gekyk word na hoe ver 'n begaafde kind is. Hoe meer begaafd 'n kind is, hoe beter gaan die kind vroeg met skool begin. In werklikheid sal die kind dalk op 'n sekere punt weer gevorder moet word. Die vordering van die kind moet elke jaar gemonitor word en die plasing heroorweeg word.

  Een van die belangrikste dinge wat ouers moet verstaan, is dat die bewyse vir vroeë toegang en ander vorms van versnelling van begaafde kinders oorweldigend positief is. Feitlik geen bewys lewer dat 'n begaafde kind teruggehou word nie - as hy of sy sosiaal en emosioneel gereed is. Soos Shakespeare egter sou sê: "Daar is die vryf." Dit is nie altyd maklik om te bepaal of 'n kind sosiaal en emosioneel gereed is nie. Ouers kan met hul kind se kleuterskoolonderwyser en met hul kind se pediater praat vir hulp met hierdie evaluering.

  Die tipiese kleuterskurrikulum
  Lae hCG-vlakke in vroeë swangerskap