Hoof aanneming en pleegsorgEerste graadkurrikulum: vakke en temas

Eerste graadkurrikulum: vakke en temas

aanneming en pleegsorg : Eerste graadkurrikulum: vakke en temas

Eerste graadkurrikulum: vakke en temas

Wat u ses- of sewejarige op skool leer

Deur Amanda Morin Op 5 Junie 2019 bygewerk
Christopher Futcher / Getty Images

Meer in die skool

 • leer
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede
  • Spesiale onderig

  In die Verenigde State verskil die lesse en onderwerpe in die skoolkurrikulum van die eerste graad van land tot land. Daar is egter algemene temas en onderwerpe wat deur regerings, skooldistrikte en nasionale verenigings opgestel is om te verseker dat kinders aan algehele opvoedkundige standaarde sal voldoen.

  Die standaardisering van die skoolkurrikulum is ontwerp om aan te spreek wat van die studente verwag word om te weet en te verstaan ​​teen die tyd dat hulle hoërskool voltooi het. Alhoewel kinders in die eerste graad jonk is, werk die kernbegrippe wat in die kurrikulum behandel word, net soos in enige graad, binne 'n groter raamwerk om studente uiteindelik op 'n internasionaal mededingende vlak voor te berei op universiteits- en loopbaangereedheid.

  Elemente van die eerste graadkurrikulum

  Eerste skrapers is gewoonlik ses of sewe jaar oud en het oor die algemeen basiese leeskennis. Die beplande kurrikulum vir hierdie ouderdomsgroep het onderwysers in die eerste graad wat hul studente uitdaag om meer te leer en voort te bou op vaardighede wat in die kleuterskool aangebied word.

  wiskunde

  Eerste graad is 'n jaar om die konkrete boustene van wiskunde te ondersoek en bekend te stel, wat probleemoplossing, bewerkings en getalsin insluit.

  Verlede jaar het u kind moontlik geleer om met een-tot-een korrespondensie te tel, syfers te herken en in groepe te sorteer. In die eerste graad sal u kind voortgaan om op hierdie konsepte voort te bou deur gebruik te maak van praktiese manipulasies soos lignenaire-stange en snuifblokkies om die basiese optel en aftrek meer konkreet te visualiseer (binne 'n reeks van nul tot 20).

  Hy of sy sal ook leer om abstrak en kwantitatief te redeneer deur verhaalprobleme te skep en op te los wat optelling en aftrekking behels (bv. As Jane een appel gehad het en haar suster vir haar 'n ander gegee het, hoeveel het sy nou? ">

  U kind sal ook leer om:

  • Gebruik 'n analoog horlosie om tyd tot die minuut te vertel
  • Herken munte en tel geld
  • Los eenvoudige wiskundige woordprobleme op
  • Herken vorms en weet hoeveel sye hulle het
  • Tel, lees en skryf heelgetalle van meer as 100
  • Basiese plekwaarde te verstaan
  • Tel en groepeer voorwerpe in ene en tiene
  • Identifiseer een meer as, een minder as, 10 meer as, 10 minder as 'n gegewe getal, en leer om die simbole te gebruik, en =
  • Vergelyk die lengte, gewig en volume van twee of meer voorwerpe

  Lees

  Eerste graad is die jaar waarin baie studente oënskynlik leer oornag lees. Nadat die kleuterskool verby is, moet u kind haar naam en ander kernwoorde in druk kan herken. Sy moet ook die klank van die meeste letters in die alfabet kan skryf, herken en ooreenstem. Al lees sy nog nie, het u kind 'n goeie begrip van konsepte oor druk.

  In die eerste graad sal u kind voortgaan om fonemiese bewustheid op te bou met ingewikkelder geluide soos versnitte en digrafe. Sy sal 'n aantal strategieë geleer word om woorde wat sy nie ken of nie kan uitkodeer nie, te dekodeer en vrae begin beantwoord oor die betekenis van wat gelees is.

  Die eerste kurrikulum dek ook:

  • Begrip van materiale op graadvlak
  • Lees vlot materiaal op graadvlak
  • Vertel die begin, middel en einde van 'n verhaal
  • Vergelyk die ervarings van karakters
  • Identifiseer ooreenkomste en verskille tussen twee tekste oor dieselfde onderwerp
  • Identifiseer die betekenis van woorde in 'n verskeidenheid tekste

  skryf

  Die fyn motoriese vaardighede van u kind het sedert die kleuterskool baie verbeter, wat die nodige beheer bied om regtig te begin skryf. In die eerste graad, verwag dat u kind, benewens kreatiewe skryfwerk, ook formele werk aan handvaardighede sal begin.

  Sommige onderwysers fokus op vindingryke spelling, waardeur kinders die geluide wat hulle hoor in woorde kan skryf, terwyl hulle ook leerlinge moet weeklikse spelwoorde gebruik. U eerste graad leer hoe om leestekens en hoofletters te gebruik, maar, nog belangriker, hy sal skryf as 'n instrument vir kommunikasie gebruik.

  Die spesifieke skryfonderwerpe wat in die eerste graad behandel word, sluit die volgende in:

  • Leesbaar met hoofletters en kleinletters
  • Gebruik hoofletters vir die naam en die begin van 'n sinne
  • Hoe om die leestekens af te handel (bv. Periode, vraagteken)
  • Leer om hoëfrekwente woorde korrek te spel en te gebruik
  • Hoe om beskrywende woorde te gebruik tydens skryf
  • Leer om narratiewe te skryf met twee of meer gebeure op gepaste volgorde, terwyl 'n paar besonderhede ingesluit word en 'n einde daaraan gee

  Wetenskap

  Soos wiskunde, fokus die wetenskap in die eerste graad daarop om patrone te vind. Die ondersoeke is egter in die natuurlike wêreld.

  Die drie wetenskaplike studie-eenhede wat behandel word, is:

  • Lewenswetenskappe (plante en diere)
  • Aardwetenskappe (bv. Lug en weer)
  • Fisiese wetenskappe (bv. Vaste stowwe en vloeistowwe)

  U kind sal tyd spandeer om te leer oor plante, insekte en hul algemene kenmerke en kan selfs die lewensiklus van 'n vlinder volg. Hy sal leer oor die eksterne funksies en omgewings wat plante en diere help floreer.

  Die kurrikulum in die eerste graad dek weerpatrone, hoe dit bydra tot die watersiklus en hoe die watersiklus die lewe onderhou. Eenvoudige gereedskap soos 'n termometer en windskyf om weersomstandighede te meet, word bekendgestel. Van daar af leer u kind dat vaste stowwe, vloeistowwe en gasse verskillende eienskappe het.

  Ander studierigtings sluit in die leer van die wetenskaplike proses, soos die maak en opneem van waarnemings wat prente, syfers of geskrewe verklarings insluit.

  Sosiale studies

  Verwag dat u kind die begrip gemeenskap buite u gesin sal begin ondersoek. Sy leer hoe woonbuurte, stede en state uit lande bestaan, met die fokus op hoe al hierdie komponente saamwerk om 'n samehangende eenheid te skep.

  Vir baie studente bring eerste graad 'n aantal velduitstappies na buurondernemings en plaaslike owerhede en openbare instellings, soos die biblioteek.

  Visuele kunste

  In die eerste graad begin u kind lyn, kleur, vorm, vorm en tekstuur as elemente van kuns identifiseer. Hy sal leer om sekondêre kleure te skep deur primêre kleure te meng en die proses te beskryf.

  'N Woord uit Verywell

  Die eerste graadkurrikulum is ontwerp om te voldoen aan die vaardighede wat op hierdie ouderdom van 'n kind verwag word. Natuurlik is elke kind anders. As u bekommerd is dat u kind nie die merkers hierbo beskryf nie, praat dan met sy of haar onderwyser.

  Pasgebore Essentials: Die basiese beginsels vir u baba
  Die versorging van u premature baba tuis