Hoof aktiewe spelHoe om 'n 504-plan vir u kind te kry

Hoe om 'n 504-plan vir u kind te kry

aktiewe spel : Hoe om 'n 504-plan vir u kind te kry

Hoe om 'n 504-plan vir u kind te kry

Deur Terri Mauro Op 25 November 2019 bygewerk
Heldebeelde / Digitale visie / Getty Images

Meer in die skool

 • Spesiale onderig
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede

  Baie ouers het gehoor van 504 planne, maar is verward oor hoe om een ​​vir hul kind te kry. Hierdie planne identifiseer akkommodasies wat 'n kind met 'n gestremdheid benodig om volledig in die klaskamer te kan deelneem. Kry die feite oor 504 planne, hoe om aansoek te doen vir een, en hoe dit kan help om 'n kind met spesiale behoeftes op skool te slaag.

  Wat is 'n 504-plan ">

  Miskien het u kind 'n leeruitdaging soos aandagafleibaarheid-hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) wat nie vir hom kwalifiseer vir 'n geïndividualiseerde opleidingsplan (IEP) nie. 'N 504-plan kan in hierdie geval gepas wees. Artikel 504 van die Wet op Rehabilitasie van 1973, wat diskriminasie teen studente met gestremdhede verbied, bevat 504 planne as 'n manier om studente te help om aan die skool deel te neem net soos hulle sou doen as hulle nie 'n leergestremdheid of -versteuring gehad het nie.

  Die plan demonstreer hoe veranderinge aan die skool of klaskamer hindernisse vir hierdie studente kan verwyder. Hierdie kinders bring normaalweg die hele dag deur in 'n hoofstroomklaskamer eerder as in spesiale klasse. Die definisie van studente wat volgens artikel 504 van die Rehabilitasiewet van 1973 as 'gestremd' beskou word, is breër as dié vir studente wat vir IEP's kwalifiseer. In afdeling 504 word nie aangedui watter gestremdhede spesifiek opgeneem word nie, maar dit is van toepassing op studente met langtermyngestremdhede eerder as vir korttermyn.

  Die protokol vir die verkryging van 'n 504-plan

  Net soos om 'n IEP te kry, kan ouers versoek dat die skool hul kind evalueer as personeel van die skool nog nie so 'n evaluering voorgestel het nie. Die skool kan diagnoses van dokters, toetsresultate en kommentaar van onderwysers, ouers en ander oorweeg om vas te stel of die kind 'n gestremdheid het wat 'n 504-plan noodsaak. Ouers moet hulle voorberei op vergaderings rakende die plan en moet weet hoe om probleme met die plan aan te meld.

  Voordat ouers 'n 504-plan vir hul kind met spesiale behoeftes kan bekom, moet hulle eers 'n span kry om hul kind te beoordeel, met die federale wette van toepassing wees op hul kind se gestremdheid, en 'n plan opstel op grond van die bevindings. Die plan moet aangepas word by u kind se behoeftes en moet voorsiening maak vir u kind se vordering in die klaskamer elke skooljaar. Daar moet ook dokumentasie wees van u kind se vordering.

  Die inligting wat by die plan ingesluit is

  Benewens die bogenoemde inligting, moet die 504-plan ook die dienste of akkommodasies insluit wat die kind sal ontvang. Byvoorbeeld, die 504-plan van 'n kind met ADHD kan spesifiseer dat die student weg van deure, vensters of ander bronne van moontlike afleidings gesit word. Die plan moet ook die persoon insluit wat verantwoordelik is vir toesig en uitvoering van die plan, geïndividualiseerde opdragte wat die student benodig of dienste soos terapie of berading.

  Alhoewel 504 planne 'n paar ooreenkomste met IEP's deel, is dit nie so ingewikkeld nie, en bevat dit nie die jaarlikse doelwitte wat die kind moet bereik nie, selfs al bevat dit bepalings om die student se vordering te monitor.

  Kategorie:
  Hoeveel plasenta's is daar in 'n tweelingswangerskap?
  Strenger klasvereistes verminder riskante tienergedrag