Hoof aktiewe spelHoe om multisensoriese onderrigmateriaal te maak

Hoe om multisensoriese onderrigmateriaal te maak

aktiewe spel : Hoe om multisensoriese onderrigmateriaal te maak

Hoe om multisensoriese onderrigmateriaal te maak

Deur Ann Logsdon Opgedateer op 22 Julie 2019
Juan Silva / Photodisc / Getty Images

Meer in die skool

 • Spesiale onderig
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede

  Multisensoriese tegnieke word gereeld gebruik vir studente met leergestremdhede (LD). Multisensoriese onderrigtegnieke en -strategieë stimuleer leer deur studente op verskeie vlakke te betrek. Dit moedig studente aan om sommige of al hul sintuie te gebruik om:

  • Versamel inligting oor 'n taak
  • Koppel inligting vir idees wat hulle reeds ken en verstaan
  • Dink aan die logika wat by die oplossing van probleme betrokke is
  • Leer probleemoplossingstappe
  • Gebruik nie-verbale redenasievaardighede
  • Die verband tussen konsepte verstaan
  • Leer inligting en stoor dit vir latere herroeping

  Waarom multisensoriese tegnieke belangrik is vir studente met LD's

  Studente met LD's het gewoonlik leerverskille in een of meer gebiede van lees, skryf, wiskunde, luisterbegrip en ekspressiewe taal. Multisensoriese tegnieke stel studente in staat om hul persoonlike sterk areas te gebruik om hulle te leer. Dit kan wissel van eenvoudig tot ingewikkeld, afhangende van die student se behoeftes en die taak wat ter sprake is.

  Multisensoriese tegnieke help onderwysers om leerstyle te akkommodeer

  Sommige navorsers teoretiseer dat baie studente 'n gebied van sensoriese leerkrag het, soms 'n leerstyl genoem. Hierdie navorsing dui daarop dat wanneer studente onderrig word met behulp van tegnieke wat ooreenstem met hul leerstyle, hulle makliker leer, vinniger is en konsepte makliker kan behou en toepas op toekomstige leer. Die meeste studente, al dan nie met 'n gestremdheid, geniet die innoverende verskeidenheid wat multisensoriese tegnieke kan bied.

  Stimulering van visuele redenering en leer

  Multisensoriese tegnieke sluit dikwels visuele onderrigmetodes en strategieë in soos die gebruik van:

  • Teks en / of prente op papier, plakkate, modelle, projeksieskerms of rekenaars
  • Film, video, multibeeldmedia, vergrotingskommunikasiekaartjies of -toestelle, vingerspelling en gebaretaal
  • Aanpasbare leesstof
  • Kleur gebruik om inligting uit te lig, te orden of om beelde te organiseer
  • Grafiese organiseerders en oorsiggedeeltes
  • Kuns, beelde, teks, prente en video deur studente geskep

  Ouditiewe tegnieke

  Multisensoriese tegnieke wat op klank fokus en verbale redenering stimuleer, word ouditiewe tegnieke genoem. Ouditiewe tegnieke sluit strategieë in soos die gebruik van:

  • Gerekenariseerde tekslesers, aanvullende kommunikasietoestelle; ouditiewe opleiers; gehoorapparate; boeke oor band, podcast, en portuurgesteunde lees
  • Video-, film- of multibeeldmedia met gepaardgaande klank
  • Musiek, sang, instrumente, praat, rympies, sang en taalspeletjies

  Taktiele onderrigmetodes

  Multisensoriese tegnieke wat die gebruik van die gevoel van aanraking behels, word tasbare metodes genoem. Tasbare metodes sluit strategieë in soos:

  • Gebruik klein voorwerpe, wiskundige manipulasies, om getallewaardes voor te stel om wiskundevaardighede te leer soos tel, optel, aftrek, vermenigvuldiging en deling
  • Gebruik van modelleringsmateriaal soos klei en beeldhoumateriaal, papierwerk om modelle te skep
  • Gebruik van skinkborde, opgeligte papier, tekstuurvoorwerpe, sensoriese stopverf, vingerverf en kopkrapper om fyn motoriese vaardighede te ontwikkel

  Kinestetiese metodes

  Multisensoriese metodes wat liggaamsbeweging gebruik, word kinestetiese metodes genoem. Dit behels fyn en grof motoriese bewegings soos:

  • Voorskoolse en primêre speletjies wat springtou, klap, stamp of ander bewegings behels, gepaard met aktiwiteite tydens tel, en gesange met betrekking tot konsepte gesing
  • Alle tasbare aktiwiteite hierbo genoem
  • Enige groot motoriese aktiwiteit vir ouer studente wat dans, boontjiesakkies, basketbal, of ander aktiwiteite insluit wat konsepte, ritmiese herinnering en akademiese kompetisie insluit, soos vasvra oor huidige geleenthede, flitskaartwedrenne en ander leerspeletjies.

  Resepte om u eie multisensoriese materiale te maak

  • Vingerverfgel
  • Pofferige verf
  • Skep deeg
  Kategorie:
  Riglyne en kontroversie vir middagete op skool
  Alternatiewe vir vitamiene vir kieskeurige eters