Hoof aanneming en pleegsorgHoe ouerbetrokkenheid kinders bevoordeel

Hoe ouerbetrokkenheid kinders bevoordeel

aanneming en pleegsorg : Hoe ouerbetrokkenheid kinders bevoordeel

Hoe ouerbetrokkenheid kinders bevoordeel

Deur Rebecca Fraser-Thill Op 5 Junie 2019 bygewerk

JGI / Jamie Grill / Getty Images

Meer in die skool

 • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede
  • Spesiale onderig

  Ouersbetrokkenheid by kinders se opvoeding hou verreikende voordele in. Hier is die gevolge wat navorsers die konsekwentste gevind het.

  Betrokkenheid bevorder akademiese prestasie

  Uit talle studies is bevind dat kinders beter presteer as hul ouers hul skoolwerk doen. In vergelyking met studente wie se ouers nie betrokke is nie, kry kinders met betrokke ouers beter grade en word meer deur die onderwysers gedink. Hierdie gevolge bly in die toekoms, selfs as ouers minder betrokke raak namate die kind ouer word. Ouerbetrokkenheid by skoolgebaseerde aktiwiteite blyk die grootste invloed op kinders se grade te hê, maar tuisgebaseerde ouerbetrokkenheid speel ook ten minste 'n rol.

  Betrokke ouers verbeter skoolprestasies op verskillende maniere, onder meer deur 'n beheersende oriëntasie ten opsigte van leer te bevorder en om selfdissipline aan te moedig, 'n vaardigheid wat van kritieke belang is vir skoolsukses.

  Bywoning verbeter

  Kinders wie se ouers by hul skoolwerk betrokke is, woon meer gereeld skool toe as kinders wie se ouers nie betrokke is nie. Dit kom waarskynlik om verskillende redes voor. Vir een is ouers wat betrokke is tipies waardeer vir skool en moedig hulle aanhoudende bywoning. Tweedens voel kinders wat ouers van hulp kry, meer akademies bekwaam, daarom is dit minder geneig om te vermy om skool toe te gaan. Laastens verbeter ouerbetrokkenheid die kinders se houdings oor skool, wat die skoolbywoning wensliker maak.

  Kinders met betrokke ouers het 'n beter gedrag

  Gedragskwessies begin gereeld gedurende die tussentyd verskyn, veral omdat die kinders se kognitiewe ontwikkeling hulle lei tot die neem van risiko's. Gelukkig kan ouers se aandag baie van hierdie gedragskwessies help. Kinders met ouers wat betrokke is, het byvoorbeeld laer hoeveelhede dwelmgebruik en misdadige dade in vergelyking met kinders wie se ouers nie betrokke is nie. Boonop gedra hulle kinders beter en minder aggressief in die klaskamer as hul ouers betrokke is by hul opvoeding.

  Ouersbetrokkenheid verbeter sosiale funksionering

  Ouerbetrokkenheid in die onderwys help ook om kinders se sosiale funksionering te bevorder. Kinders met betrokke ouers het veral beter interaksie met mekaar as kinders met onbetrokke ouers. Hulle sosiale vaardighede blyk ook meer gevorderd te wees. Gevorderde sosiale vaardighede kan op hul beurt lei tot beter akademiese uitkomste.

  Geestesgesondheid is beter met ouerbetrokkenheid

  Laastens het kinders met betrokken ouers beter geestesgesondheid as kinders wie se ouers nie by hul opvoeding betrokke raak nie. Ouers se betrokkenheid by die onderwys bevorder die kinders se selfbeeld. Kinders met betrokke ouers het ook verbeterde vaardighede om emosies te reguleer en voel minder gereeld negatiewe emosies. As ouers kies om by hul kinders se skoolwerk betrokke te raak, baat kinders nie net in die klaskamer nie, maar ook veel meer as dit.

  Idioglossia en geheime taal van 'n tweeling
  10 Populêre kinderboeke wat handel oor skaamheid