Hoof aktiewe spelHoe om voor te berei vir 'n IEP-spanbyeenkoms

Hoe om voor te berei vir 'n IEP-spanbyeenkoms

aktiewe spel : Hoe om voor te berei vir 'n IEP-spanbyeenkoms

Hoe om voor te berei vir 'n IEP-spanbyeenkoms

IEP-spanne ontwikkel individuele opleidingsprogramme

Deur Ann Logsdon Opgedateer op 13 April 2019

SW Produksies / Photodisc / Getty Images

Meer in die skool

 • Spesiale onderig
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede

  IEP-spanvergaderings is 'n belangrike deel van u kind se spesiale onderwysprogram. Leer wat u tydens vergaderings kan verwag en hoe u aktief aan hierdie belangrike besluitnemingsproses kan deelneem. Om vooraf te leer hoe om voor te berei op 'n IEP-spanvergadering is belangrik vir u aktiewe en effektiewe deelname. Voor die vergadering:

  • Wees so ingelig as moontlik oor u opvoedkundige vermoëns van u kind. Gaan u kind se verslagkaarte, vorderingsverslae, die uitslae van enige assesserings, klasse oor klaswerk en huiswerk na, om die punte van sterkte en swakheid wat u op die IEP wil behandel, te identifiseer;
  • Ken die doel van die vergadering. Besin oor sake wat u van belang is;
  • Vind uit wie die IEP-spanbyeenkoms en hul rolle sal bywoon; en
  • Maak u eie aantekeninge oor wat u wil bespreek. Verwys na u aantekeninge tydens die vergadering om u te help verseker dat u kommer uitgespreek word.

  Ken u regte as ouer en IEP-spanlid

  As die ouer van 'n kind met leergestremdheid onder IDEA, het u spesifieke ouerregte. As u 'n afskrif van u regte het, kan dit nuttig wees om dit voor die vergadering te hersien. As u vrae het oor u regte, praat dan met u skool se voorsitter van die IEP-span of die spesiale onderwyskoördineerder van u skooldistrik.

  Stel 'n IEP-spanvergaderingsdatum in

  In die meeste gevalle sal die voorsitter van die IEP-span u kontak om te probeer om 'n tyd en plek te skeduleer wat onderling instemmend is om die vergadering te hou. Vooraf moet u ook skriftelike kennisgewing van die vergadering ontvang. U en die skool kan egter instem om afstand te doen van die skriftelike kennisgewing om die vergadering so gou as moontlik te hou indien dit nodig is.

  Kom meer te wete oor IEP-spanlede en hul rolle

  Vanweë die behoefte om vertroulikheid te beskerm, sal u kind se IEP-spanvergadering waarskynlik in 'n konferensiekamer, klaskamer of kantoor gehou word waar privaatheid verseker kan word. Afhangend van die doel van die vergadering, kan die deelnemers die volgende insluit:

  • U - U teenwoordigheid is baie belangrik.
  • 'N Skooladministrateur, soos 'n skoolhoof, om die vergadering te bestuur en te verseker dat daar aan IDEA-vereistes voldoen word;
  • 'N Spesiale onderwyser om inligting te verskaf oor toepaslike instruksies vir u kind se gestremdheid;
  • 'N Opvoedkundige onderwyser om insig te gee in die skool se algemene onderwysvereistes en hoe daar aan u kind se behoeftes voldoen word;
  • 'N skoolsielkundige of ander evalueringsprofessor om toepaslike evaluerings vir u kind te bespreek, om die resultate te verduidelik en om inligting oor u kind se vermoëns te gee;
  • Verwante diensverskaffers soos 'n spraakpatoloog, arbeidsterapeut, geestesgesondheidswerker of fisioterapeut, as u kind van hierdie dienste benodig om voordeel te trek uit sy spesiale onderwysprogram;
  • 'N begeleier wat help met die kurrikulum en beradingskwessies;
  • Mense met belangrike inligting om te deel, wat nie die vergadering kan bywoon nie, kan inligting skriftelik indien of telefonies deelneem. Daar kan byvoorbeeld min pediaters beskikbaar wees vir vergaderings van die IEP-span, maar hulle kan belangrike skriftelike inligting soos 'n diagnose, inligting oor die gesondheid van die kind of medikasie of mediese evalueringsverslae verskaf; en
  • Ander soos u of die skool bepaal dit nodig. U mag 'n ondersteuningspersoon of advokaat saambring.

  'N Tipiese vergaderingformaat

  • IEP-spanvergaderings begin gewoonlik met inleidings van deelnemers en 'n kort uiteensetting van hul rolle in die skool en hul betrokkenheid by u kind.
  • Die doel van die vergadering sal bespreek word.
  • U sal 'n afskrif van die IDEA-prosedure-beskermingsmaatreëls kry, soms ouersregte genoem.
  • As u 'n afskrif van die veiligheidsmaatreëls voor die vergadering ontvang het, lees dit en teken enige vrae neer om die span te vra. As u nuut is in die proses, of bloot verduideliking benodig, moet u die voorsitter van die vergadering vra vir 'n uiteensetting van die regte. Ouers wat ervaar is met die prosedurele voorsorgmaatreëls, kan afstand doen van die bespreking daarvan om die vergadering te laat begin.
  • IEP-spanne vergader gewoonlik om 'n aanvanklike verwysing na evaluering te oorweeg, om evalueringsresultate te bespreek en geskik te wees, om 'n kind se program vir individuele onderwys te ontwikkel, om opvoedkundige vordering te bespreek tydens 'n jaarlikse hersiening, om te beplan vir die oorgang van een program of skool na 'n ander, en soos nodig om enige kwessies wat mag ontstaan ​​te bespreek.
  • Tydens vergaderings deel lede inligting oor die kind, bespreek behoeftes en bepaal die geskikste manier om in die behoeftes te voorsien. Besluite word deur konsensus geneem.
  • Die GOP moet noodsaaklike elemente bevat.
  • Die span sal beoordelingsresultate en vorderingsdata beoordeel om die prestasievlak van u kind te bepaal. Doelwitte en doelstellings word geskryf om die kind te help verbeter.
  • Daar word 'n skriftelike samevatting van die vergadering opgestel, en u moet 'n afskrif daarvan ontvang. In die opsomming moet die besluit wat deur die span geneem is, duidelik uiteengesit word, hoe dit geïmplementeer gaan word, hoe die gevolge van die besluit gemeet sal word, en wie, volgens titel eerder as naam, verantwoordelik is vir die implementering daarvan.
  • As u nie met die span se besluit saamstem nie, deel dan u kommer met hulle. U kan u meningsverskil met die span op die konferensie-opsomming aanteken. As u leer hoe om effektief te pleit, kan dit u kanse verhoog om 'n oplossing vir die onenigheid te vind. Lees meer oor maniere om konflik met u kind se skool te hanteer.
  Kategorie:
  Wanneer en hoe om 'n ovulasierekenaar of -kalender te gebruik
  Week 14 van u swangerskap