Hoof aanneming en pleegsorgHoe u toesig oor u kind kan wen

Hoe u toesig oor u kind kan wen

aanneming en pleegsorg : Hoe u toesig oor u kind kan wen

Hoe u toesig oor u kind kan wen

Deur Debrina Washington Opgedateer 25 Julie 2019
Erin Lester / Getty Images

Meer in enkelouerskap

 • Kinderbewaring
  • Kindersorg

  Gefrustreerd deur te probeer bewys dat u die beter ouer in die oë van die hof is "

  Wenende toesig oor kinders

  Ouers wat hoop om toesig oor kinders te kry, moet eers vertroud raak met die wette oor kinderbewaring in hul jurisdiksie en hulle voorberei om hulself in die hof te wys om die beter ouer te wees. Dit is egter ook belangrik om te besef dat die uitsluitlike doel van die hof die beste belange van die kind is, wat 'n uitspraak van uitsluitlike bewaring mag al dan nie.

  Die begrip van die kind se beste belangstandaard

  Verstaan ​​die standaard vir 'beter ouer'

  Baie ouers gaan na 'n verhoor oor toesig oor kinders met die doel om alleen toesig te hou. Vir sommige ouers is dit omdat hulle glo dat die ander ouer “ongeskik” is om hul kind groot te maak. Ander verkies om ander redes alleen toesig te hou. Enige ouer wat hoop om toesig oor kinders te kry, moet egter besef dat daar 'n hoër bewyslas is vir die ouer wat alleenlike toesig wil hê.

  Om alleen toesig te verleen, moet die howe een ouer vestig as die 'beter ouer', wat moeilik kan wees om te doen, veral as albei ouers tot op hierdie stadium betrokke was. Boonop is die meeste beoordelaars huiwerig om te verhoed dat een van die ouers 'n verhouding met hul kind het, omdat die implikasie is dat albei ouers saam die beste in staat is om na 'n kind te sorg. As gevolg hiervan moet enige ouer wat alleen toesig soek, bewys dat hy of sy die beste in staat is om na 'n kind te sorg, met of sonder die hulp van die ander ouer.

  Vanuit 'n regter se oogpunt moet ouers mekaar nie "afval" tydens 'n verhoor oor toesig oor kinders nie. In plaas daarvan moet die ouer wat alleenlike toesig soek, daarop fokus om te bewys dat hy of sy die beter ouer is sonder om sy of haar eweknie aan te val.

  Bewys dat u die beter ouer is

  Ouers wat uitsluitlike toesig wil hê, moet fokus op die volgende faktore om 'n petisie met uitsluitlike toesig te ondersteun:

  • Die fisieke welstand van die kind: fokus byvoorbeeld op u kind se roetine, slaapgewoontes, eetrooster en naskoolse aktiwiteite. Regters is geneig om ouers op te let wat 'n gesonde leefstyl aanmoedig.
  • Die sielkundige welstand van die kind: maak byvoorbeeld seker dat die kind toegang het tot 'n liberale besoek met die ander ouer. Regters is geneig om ouers te bevoordeel wat die kind se voortgesette verhouding met die ander ouer openlik ondersteun.

  Oorweeg gesamentlike bewaring

  Soms is nie een van die ouers wat toesig oor kinders kry nie. In plaas daarvan bepaal die howe nie dat een van die volwassenes die beter ouer is nie en besluit om ten gunste van gesamentlike toesig te beslis, wat gesamentlike wettige bewaring of gesamentlike liggaamlike toesig kan wees. Ouers moet besef dat 'n beslissing oor gesamentlike bewaring nie noodwendig 'n verlies is nie. In baie gevalle is dit eintlik die situasie wat die beste by die kind pas. Daarbenewens laat gesamentlike toesig beide ouers toe om gelyke verantwoordelikhede in die versorging van die kind te deel en dit help om 'n behoorlike band tussen die kind en albei ouers te bewerkstellig.

  Stem saam oor 'n ouerplan

  In gevalle waar daar nie 'n 'beter ouer' gevestig word nie en die howe beslis dat hulle gesamentlike toesig hou, moet ouers saamwerk om 'n ouerskedule te bepaal. Baie state het eintlik 'n geskrewe ouerskapsplan nodig, maar selfs al doen u staat dit nie, kan dit nuttig wees om u voornemens op papier neer te lê en saam te werk om 'n skedule op te stel wat werk vir almal wat betrokke is.

  Hoe die middelskool verander vir studente
  Moet u regtig 'n sædanalise doen?