Hoof aktiewe spelDie belang van verbale intelligensie

Die belang van verbale intelligensie

aktiewe spel : Die belang van verbale intelligensie

Die belang van verbale intelligensie

Deur Ann Logsdon Op 15 Junie 2019 bygewerk
Cavan Images / Digital Vision / Getty Images

Meer in deur die jare

  • Kinderontwikkeling

Verbale intelligensie is die vermoë om inligting te ontleed en probleme op te los met behulp van taalgebaseerde redenering. Taalgebaseerde redenering kan lees of luister na woorde, gesels, skryf of selfs dink. Van die klaskamerleer tot sosiale kommunikasie tot sms en e-pos, is ons moderne wêreld gebou om na woorde te luister of te lees vir betekenis en om kennis deur gesproke taal uit te druk.

Wat is werklike take ">

Verbale take is werk wat ons doen deur woorde aan te pak, te manipuleer of te gebruik. Mondelinge take kan konkrete of abstrakte idees behels. Dit kan ook geïnternaliseerde taalgebaseerde redenasies behels wat ook bekend staan ​​as selfspreking. Mondelinge take behels vaardighede soos:

  • Luister na en herroep gesproke inligting;
  • Die betekenis van geskrewe of gesproke inligting te verstaan;
  • Taalgebaseerde probleme van 'n literêre, logiese of sosiale aard op te los;
  • Die verband tussen taalbegrippe en taalanalogieë of vergelykings te verstaan; en
  • Die vermoë om ingewikkelde taalgebaseerde analise uit te voer.

Waarom dit belangrik is

Vroeë kinderonderwys word dikwels gebou op nie-verbale redenering omdat baie jong kinders spraak- en taalvaardighede teen verskillende tempo's ontwikkel. Voorskoolse kinders spandeer moontlik die meeste van hul skoolure aan aktiwiteite soos vingerverf, sang, beweging, buitelugspeletjies en kunsvlyt — alles aktiwiteite wat met min mondelinge onderrig of mondeling reaksie afgehandel kan word.

Sodra kinders op skool is, word verbale intelligensie egter al hoe belangriker. Selfs kleuterskoolkinders en eerste-graadgangers word gevra om na die gesproke instruksies te luister en dit te volg ("trek jou baadjies aan en sit reg voor die deur"). Die kind wat slegs 'n gedeelte van die instruksies hoor en verstaan, sal moontlik nie tred hou met die res van die groep nie. Terselfdertyd word kinders gevra om mondelings vrae te beantwoord ('watter plant is die langste?'), En hulle begin geskrewe taal (of ten minste dikteer).

Mondelinge redenasies word toenemend belangrik in skoolwerk namate kinders ouer word en meer gebruik maak van boeke, video's en in die klasgesprek. Teen die tyd dat 'n kind middel- en hoërskool bereik, benodig die oorgrote meerderheid van die skoolwerk 'n hoë vlak van verbale intelligensie. Tale vir lees- en taalkuns het mondelingse redenasievaardighede vereis. Selfs die meer abstrakte kursusse soos wiskunde en fisika verg verbale redeneringsvaardighede, aangesien die meeste konsepte óf mondeling deur die onderwyser ingelei word of in 'n geskrewe vorm in 'n handboek aangebied word.

Op die universiteit en in die werkplek is verbale intelligensie sentraal tot onderrig en opleiding. Dit is 'n seldsame werk wat nie die een of ander vorm van taalgebaseerde lisensiëring of eksamen behels nie, en die meeste poste behels ten minste 'n mondelinge opdrag.

Hoe mondelinge intelligensie gemeet word

Mondelinge redenasie word tipies beoordeel in 'n volledige intellektuele beoordeling van IK. Basiese verbale redenering kan ook geëvalueer word deur middel van kort intelligensietoetse en taalassessering. Waarnemings en een-tot-een-assesserings kan ook uitgevoer word.

Remediëring en verduidelikings vir stadige ontwikkeling

Wanneer die mondelinge redenering stadig ontwikkel, kan remediëring spraakterapie, leesondersteuning en gespesialiseerde taalkunsprogramme insluit. Dit is belangrik om te onthou dat verbale intelligensie nie identies is met IK nie.

Dit is ook belangrik om daarop te let dat 'n individu probleme met gesproke taal kan hê as gevolg van baie afwykings wat nie met intelligensie verband hou nie. Voorbeelde hiervan is gehooruitdagings, outisme en aandagafleibaarheid. As dit die geval is, is dit dikwels nuttig om gedrukte of visuele instrumente te gebruik om akademiese sukses en insluiting te ondersteun.

Kategorie:
Hoe kan ek my tween teen seksualisering beskerm?
Seksverskille in die vroeë puberteit