Hoof aanneming en pleegsorgIntelligensie en die vermoë om te leer

Intelligensie en die vermoë om te leer

aanneming en pleegsorg : Intelligensie en die vermoë om te leer

Intelligensie en die vermoë om te leer

Deur Carol Bainbridge Opgedateer op 22 April 2019
Nicholas Prior / Stone / Getty Images

Meer in Gifted Kids

 • Is my kind begaafd ">
  • Koesterende talente
  • Uitdagings

  Intelligensie verwys na 'n mens se kognitiewe vermoëns, wat geheue, begrip, begrip, redenering en abstrakte denke insluit. Intelligensie is nie heeltemal dieselfde as IK nie, hoewel mense die terme uitruilbaar gebruik. IK, wat staan ​​vir 'Intelligensie-kwotiënt', is 'n telling wat bepaal word deur 'n IK-toets. IK-toetse is ontwerp om 'n persoon se intelligensie, 'n algemene vermoë te meet.

  Intelligensie as 'n algemene vermoë

  Volgens Peter Taylor in The Birth of Project Intelligence kan hierdie algemene vermoë in 6 afsonderlike vermoëns opgedeel word:

  1. Aanpasbaarheid by 'n nuwe omgewing of veranderings in die huidige omgewing
  2. Vermoë vir kennis en die vermoë om dit aan te leer
  3. Kapasiteit vir rede en abstrakte denke
  4. Die vermoë om verhoudings te verstaan
  5. Die vermoë om te evalueer en te beoordeel
  6. Kapasiteit vir oorspronklike en produktiewe denke

  Mense is van nature aanpasbaar. Wanneer omstandighede in hul omgewing verander, kan hulle aanpas. Hierdie aanpassing beteken egter nie net iets soos om swaar klere soos jasse aan te trek en aan te trek om by 'n koue weeromgewing aan te pas nie. Alhoewel dit deel is van aanpassing, verwys die omgewing in hierdie geval na meer as die natuurlike omgewing. Dit verwys ook na 'n mens se onmiddellike omgewing, wat huis, skool en werk, sowel as enige ander fisiese omgewing - en die mense in daardie omgewing insluit.

  Intelligensie bevat ook die vermoë tot kennis en die vermoë om dit te verwerf. Sonder kennis kan daar weinig anders wees in terme van geestelike fakulteite. Byvoorbeeld, as u nie in staat is om kennis te bekom en in stand te hou nie, hoef u nie veel na te dink, te evalueer en te beoordeel nie. Deur inligting te versamel en in die geheue te stoor, kan u probeer om dit te verstaan. Begrip is ook deel van intelligensie, want sonder om te begryp wat u weet - die inligting wat u versamel het, het u weinig basis om die inligting te evalueer en te beoordeel.

  Interessant genoeg val hierdie vermoëns saam met die vlakke van intellektuele vaardighede in Bloom se taksonomie. Die vaardighede op hoër vlak in daardie taksonomie sluit evaluering en sintese in, wat die vermoë is om rede te gebruik om inligtingstukke te kombineer. Byvoorbeeld, deur die sintese kan u 'n moderne Romeo en Juliet oorweeg. Om dit te kan doen, sal u eers moet weet van Shakespeare se Romeo en Juliet en hul kenmerke en probleme verstaan. U moet ook iets weet van die lewe en probleme van moderne tieners. As u hierdie kennis kombineer, kan u 'n moderne Romeo en Juliet skep.

  Intelligensie buite die algemene vermoëns

  Intelligensie is meer as die algemene vermoëns, daarom is intelligensie en IK nie dieselfde nie. Aangesien ons onmiddellike omgewing ander mense kan insluit, moet ons hulle kan verstaan. Om dit te verstaan, moet ons die sogenaamde 'Theory of Mind' hê. Dit beteken dat ons moet kan besef dat ander hul eie geestelike toestande het. Hulle het hul eie gevoelens, idees en oortuigings. As ons besef dat ander hul eie geestesgesteldheid het, kan ons meer daaroor leer, aflei wat hulle dink en selfs hul gedrag voorspel.

  Theory of Mind stel ons in staat om 'te mentaliseer', wat verwys na die outomatiese en spontane gevoel van 'n ander persoon. Ons kan ander mense se voornemens en gevoelens lees deur ons interaksie met hulle. Ons kan ook ons ​​ander intellektuele vermoëns in ons interaksie gebruik. Ons kan byvoorbeeld lees dat 'n vriend van ons depressief lyk op grond van wat ons oplet in ons interaksie met haar. Ons kan moontlik in ons geheue soek na iets wat sy ons vertel het, wat moontlik tot 'n depressiewe toestand gelei het. Miskien onthou ons 'n gebeurtenis wat lank gelede plaasgevind het, sodat ons kan redeneer dat dit nie die oorsaak van die huidige depressie is nie. Ons dink dan aan hoe ons 'n soortgelyke situasie met 'n ander vriend hanteer het. As ons weet dat die twee vriende die verskil is, kan ons die metode wat ons saam met die ander vriend gebruik het, toepas op iets anders wat ons met hierdie vriend kan doen.

  Slotgedagtes

  Intelligensie is dus nie heeltemal dieselfde as IK nie. IK is nie 'n mate van iets anders as ons algemene intellektuele vermoëns nie. Intelligensie sluit in ons vermoë om te leer uit en te kommunikeer met alles in ons onmiddellike omgewing, insluitend ander mense.

  Fetale posisies vir arbeid en geboorte
  Gratis klasse vir kinders en aktiwiteite in die winkel