Hoof aanneming en pleegsorgIs die behoud van graad reg vir u kind?

Is die behoud van graad reg vir u kind?

aanneming en pleegsorg : Is die behoud van graad reg vir u kind?

Is die behoud van graad reg vir u kind?

Deur Ann Logsdon Opgedateer op 3 Mei 2019
Getty

Meer in die skool

 • Leer gestremdhede
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Spesiale onderig

  Graadbehoud verwys na die praktyk om 'n kind langer as een jaar in dieselfde graad te hou, gewoonlik weens swak skoolprestasie. In die meeste gevalle behou ouers en opvoeders studente omdat hulle nie die vaardighede bemeester het wat nodig is om op die volgende graadvlak suksesvol te wees nie. Hulle glo dat die ontvangs van dieselfde onderrig vir 'n ander jaar meer tyd sal gee om die vaardighede aan te leer en fisies en intellektueel te kan volwasse.

  voor

  Onder sekere omstandighede kan behoud 'n positiewe invloed hê op die leer van 'n kind. Oor die algemeen kan behoud help as:

  • 'N Kind het baie instruksies gemis weens afwesigheid.
  • Die onderrig was teenstrydig as gevolg van gereelde verhuisings in die gesin en die bywoning van meer as een skool.
  • Die kind het 'n laat verjaardag, wat haar 'n jaar jonger maak as die meeste ander studente op haar graadvlak.
  • Die kind het ernstige siektes of emosionele trauma ondervind wat 'n invloed op sy vermoë gehad het om op die taak te bly en aandag en uithouvermoë in die klaskamer te behou.

  nadele

  Navorsing oor die doeltreffendheid van behoud het getoon dat behoud in baie gevalle nie voldoende is om studente se leerprobleme op te los nie. As 'n student onderprestasie ondervind, 'n leergestremdheid het of 'n ander leerprobleem het, kan behoud alleen nie van hulp wees nie. In hierdie gevalle het studente meer opvoedkundige ondersteuning nodig, soos:

  • Bykomende instruksies buite die skooldag in noodgebiede
  • Spesifieke ingryping in die skool wat fokus op areas met opvoedkundige swakhede.
  • Verwysing na die skool se spesiale onderwysspan om ondersoeke of evaluering te oorweeg om moontlike leergestremdhede te diagnoseer.

  Sommige negatiewe wat verband hou met graadbehoud sluit in:

  • Studente se selfbeeld kan beïnvloed word as hul vriende sonder 'n graadvlak opgaan.
  • Studente wat fisies meer volwasse is as ander, kan hulself bewus voel van kinders wat kleiner is en jonger lyk.

  Wat kan gedoen word om probleme met behoud te vermy ">
  • Baie opvoeders is dit eens dat behoud, indien dit vroeg genoeg gedoen word, minder waarskynlik die student se selfbeeld beïnvloed.
  • Deur kinders in die vroeë voorskoolse of primêre jare te behou, sal die fisieke verskille tussen u kind en ander minder sigbaar wees as die besluit tot latere jare uitgestel word.
  • Sorg dat daar probleme met die bywoning aangespreek word. Kinders met chroniese bywoningsprobleme sal waarskynlik aanhou agterbly en is statisties meer geneig om uit te val as ander.
  • Hanteer enige gesondheidsprobleme wat die leervermoë van 'n kind kan beïnvloed. As dit nodig is dat 'n kind baie van die skool mis as gevolg van siekte of mediese behandeling, praat dan met u skoolhoof oor die moontlikheid van tuisonderrig wat u kind beskikbaar het. Reël dat onderwysers werkopdragte aan u gee wat u kind tuis kan voltooi. As u kind 'n gestremdheid het, is dit moontlik dat sy tuisgemaakte instruksies ontvang indien nodig om haar doelstellings vir Individuele Onderwysprogram te bereik.
  • Gereelde verhuisings is soms onvermydelik, maar ouers kan die negatiewe impak op hul kinders verminder deur nou saam met skole te werk om te leer hoe om hul kinders tuis in te haal. Daar is moontlik geen tutoriaal buite die skooldag nie (om akademiese probleme wat deur verhuising aangespreek word, aan te spreek), daarom moet ouers bereid wees om uitgebreide ondersteuning tuis of deur privaat programme op eie koste te verleen.
  • Oorweeg watter ondersteuning vir u kind beskikbaar is en wat die verwagtinge van die klaskamer sal wees as u besluit om haar nie te behou nie. U kind se onderwysers, berader en die skoolhoof kan u help om u kind se behoeftes, die beskikbare ondersteuning en die waarskynlikheid van sukses te evalueer as hy bevorder word eerder as om behou te word.

  Die oorsake van die jeukerige anus van 'n kleuter
  Wat om te verwag tydens die vertoning van u kind se kleuter