Hoof aktiewe spelLees meer oor spesiale onderwys IDEA Ouerregte

Lees meer oor spesiale onderwys IDEA Ouerregte

aktiewe spel : Lees meer oor spesiale onderwys IDEA Ouerregte

Lees meer oor spesiale onderwys IDEA Ouerregte

Wet op die onderwys van individue met gestremdhede

Deur Ann Logsdon Opgedateer 25 Januarie 2019
Beeldbron / Getty Images

Meer in die skool

 • Spesiale onderig
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede

  Die Wet op die Onderwys van Individue met Gestremdhede, wat in 2004 gewysig is, bevat spesifieke regte vir ouers of wettige voogde van kinders met gestremdhede.

  Prosedurele voorsorgmaatreëls

  Prosedurele voorsorgmaatreëls bied minimum leiding aan skole oor die vereistes vir:

  • Vooraf kennisgewing van vergaderings en voorgestelde besluite
  • Nagaan van studente se rekords
  • Die funksies van die Individualised Education Program (IEP) span
  • Assessering en onafhanklike evaluerings
  • Ouerdeelname aan IEP-spanvergaderings en ouertoestemming
  • Formele klagtes, bemiddeling, behoorlike prosesverhore en appèl indien
  • Interim alternatiewe opvoedkundige instellings
  • dissipline
  • Ouerplasing van hul kinders in privaatskole
  • Siviele hofaksies
  • Ontwikkeling van GOP's
  • Plasingsbesluite en die minste beperkende omgewing
  • Spesiaal ontwerpte instruksies en verwante dienste

  Ouerregte wat by ouers behoort en die kind daarby baat

  Onder die IDEA hou die kind se ouers die opvoedkundige regte van die kind. Ouers behou daardie regte totdat een van die volgende gebeur:

  • die kind bereik die ouderdom van meerderheid op grond van sy staat se regulasies
  • die regte van ouers of voogde word beëindig deur 'n hofsaak, soos in gevalle van geestelike onbevoegdheid van ouers en kindermishandeling, verwaarlosing en verlating
  • een ouer word opvoedkundige besluitnemingsregte toegeken in 'n egskeidingsbevel of skikking (sommige gevalle)

  By die ouderdom van meerderheid behou 'n jong volwassene met 'n gestremdheid sy regte kragtens IDEA totdat een van die volgende voorkom:

  • hy studeer
  • hy verouder 21 jaar oud uit sy skoolprogram
  • hy val uit die skool of word tuisskool
   • (Distrikte sal egter van tyd tot tyd aanmanings aan die student en ouer of voog stuur dat spesiale onderwysprogramme vir hulle beskikbaar is indien die kind weer inskryf. As die kind weer inskryf, bly sy regte in plek totdat hy of sy uit sy of haar studiejaar gegradueer het program.)
  • hy word wettig onbevoeg in die hof bevind
   • (As daar by 'n jong volwassene onbevoeg bevind word, word regte teruggeskuif na die ouer of voog. In gevalle waar daar geen ouer of voog is nie, kan die howe 'n saakbestuurder aanstel om toesig te hou oor die lewe van die volwassene.)

  Skole moet ouers of voogde inlig oor hul regte in hul moedertaal, indien moontlik, of tolkdienste lewer om te verseker dat ouers dit verstaan.

  Kategorie:
  Fetale posisies vir arbeid en geboorte
  Gratis klasse vir kinders en aktiwiteite in die winkel