Hoof aanneming en pleegsorgAssesseringsproses en -toets vir leergeskiktheid

Assesseringsproses en -toets vir leergeskiktheid

aanneming en pleegsorg : Assesseringsproses en -toets vir leergeskiktheid

Assesseringsproses en -toets vir leergeskiktheid

Deur Ann Logsdon Opgedateer 18 Junie 2019 Medies hersien deur 'n raads-gesertifiseerde geneesheer
LWA / Dann Tardif / Getty Images

Meer in die skool

 • Leer gestremdhede
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Spesiale onderig

  Die eerste deel van die bepaling of u kind 'n leergestremdheid het, is die toetsproses. Die toetsproses vir leerprobleme begin gewoonlik wanneer 'n kind probleme ondervind met akademici of gedrag op skool.

  As 'n kind probleme het om te leer lees, skryf, wiskundevaardighede te leer ken, gesproke taal te verstaan ​​of homself uit te druk, kan 'n leergestremdheid 'n moontlike oorsaak wees. In die meeste gevalle vind 'n ouer se eerste ontmoeting met spesiale onderwys plaas wanneer 'n kind nie vorder nie en 'n leergestremdheid vermoed word. Ouers sien gewoonlik vroeë tekens van 'n leergestremdheid en kontak die skool vir hulp.

  Hoe skole die proses begin

  As deel van die vereistes van die Wet op die Onderwys van individue met gestremdhede, moet skole 'n stelsel van intervensies implementeer voordat 'n kind vir 'n gestremdheid beoordeel word. Hierdie proses word reaksie op intervensie genoem, of RTI. Aanvanklik kan onderwysers met die ouer vergader en ingrypings toepas voordat hulle 'n kind vir leergestremdheidstoetsing verwys. Trouens, al die besluite rakende toetsing of beplanning van opvoedkundige programme vir kinders met gestremdhede vind plaas tydens 'n proses van formele vergaderings, soms 'n individuele opleidingsprogramme (IEP)).

  Die proses van spesiale onderwys in 6 stappe

  As die ouer en opvoeders 'n gestremdheid vermoed, begin hulle die toetsproses. Toetsing is nodig vir kinders wat vermoedelik 'n leergestremdheid het omdat die toetsing van leergestremdhede deur federale en staatsregulasies vereis word om te kwalifiseer vir spesiale onderwys. Daarbenewens bied leergestremdheidstoetsing belangrike inligting oor die vermoedelike gestremdheid van die kind, en as die kind kwalifiseer, verskaf die toetsing spesifieke data vir gebruik in die ontwikkeling van 'n IEP.

  Wat gebeur gedurende die wagtydperk

  Toets vir leergestremdheid is 'n ingewikkelde proses om inligting te versamel op alle terreine wat verband hou met die vermoedelike leergestremdheid van die student. Federale regulasies vereis dat hoogstens 60 dae verloop vanaf die tyd dat 'n student vir toetsing verwys word tot die tydstip waarop die IEP ontwikkel is. Vir 'n ouer kan die 60 dae van wag vir die toets van leergestremdheid soos 'n ewigheid lyk. Wat gedurende daardie periode aangaan ">

  Afhangend van die gebied van gestremdheid en die unieke vrae rondom elke kind, kan die leergestremdheidstoetsing 'n oorsig van opvoedkundige rekords, waarnemings van die kind, hersiening van studente se werk of mediese, sig- en gehoortoetse insluit. Skoolbeamptes kan ook 'n ontwikkelings- en sosiale geskiedenis van die kind versamel en die fyn en growwe motoriese vaardighede van die kind evalueer. Ander terreine wat beoordeel moet word, is aanpassingsgedrag, spraak en taal.

  Gedurende die wagtyd kan die kind ook 'n intellektuele vaardigheid of 'IK' -toets, akademiese vaardigheidstoetse, sosiale en emosionele toetsing, gedragstoetsing en psigiatriese toetsing (in seldsame gevalle) doen.

  Wie doen toetsing vir leergestremdhede?

  Toetsing kan deur 'n verskeidenheid professionele persone aangebied word soos benodig deur die IEP-span. Hierdie professionele persone sluit onderwysers, opvoedkundige diagnostici, skoolsielkundiges, spraakpatoloë, mediese spesialiste, arbeid- en fisioterapeute en beraders in.

  Ouersgids vir die spelers met spesiale onderwys

  In baie gevalle lewer die beoordelaars skriftelike toetsverslae oor hul bevindings wat deur die span gedeel word. Sommige skooldistrikte lewer toetsuitslae in een geïntegreerde verslag eerder as in individuele verslae van elke praktisyn. Waar moontlik is dit nuttig vir evalueerders om IEP-spanvergaderings by te woon om hul resultate met spanlede te deel en vrae te stel. Soos altyd is ouers se insette en deelname baie belangrik vir die IEP-span se besluitnemingsproses.

  Gebruik toetsuitslae om opvoedkundige besluite te neem

  Lede van die IEP-span beoordeel die inligting uit die toetsresultate en gebruik die bevindings om te bepaal of die student se tellings en ander toetsresultate aan die kriteria vir 'n leergestremdheid wat deur die staat ingestel is, voldoen.

  As die kind kwalifiseer, bepaal hulle die diagnose, ontwikkel 'n IEP en bepaal watter spesiaal ontwerpte instruksies benodig word.

  In teenstelling, as die kind nie kwalifiseer nie, bepaal hulle watter ander program ondersteun of instruksionele ingrepe is beskikbaar vir hulp.

  Hoe u die aanbod van borsmelk verhoog met galaktagoges
  Help pedialyte met diarree?