Hoof aanneming en pleegsorgOorsig van probleme met leesbegrip

Oorsig van probleme met leesbegrip

aanneming en pleegsorg : Oorsig van probleme met leesbegrip

Oorsig van probleme met leesbegrip

Leesprobleme en strategieë om te verbeter

Deur Ann Logsdon Opgedateer op 9 Augustus 2019

Mieke Dalle / Getty Images

Meer in die skool

 • Leer gestremdhede
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Spesiale onderig

  Studente met leergestremdhede in lees- of disleksie het dit moeilik om teks in boeke en ander leesstof wat op hul graadvlak geskryf is, te verstaan. Dit kan om verskillende redes voorkom. Eerstens kan die materiaal geskryf word op 'n vlak wat buite hul huidige onafhanklike leesvaardigheidsvlak is. Tweedens, hulle kan beperkte voorkennis hê oor die inhoud wat gelees word of oor beperkte woordeskatkennis. Dit kan lei tot verwarring tydens die lees en in 'n klasbespreking oor wat gelees word. Derdens is hulle miskien nie bewus van hoe die leesstof gestruktureer is soos in die elemente van die storiestruktuur, die organisering van die materiaal in 'n handboek of die kenmerke van die genre van literatuur wat gelees word nie. Vierdens kan die betekenis van sinne en gedeeltes verlore gaan namate die leser sukkel met die meganika van lees. Dit lei tot probleme om te onthou wat gelees is. Vyfdens kan dit moeilik wees om te bepaal watter inligting belangrik is in geskrewe gedeeltes.

  Om hierdie faktore wat die begrip beïnvloed effektief aan te spreek, kan die gebruik van verskillende strategieë vereis. Dit is belangrik om te onthou dat studente met leergestremdhede en disleksie gewoonlik 'n gemiddelde tot bogemiddelde vermoë het om materiaal te lees wat vir hulle gelees word of waarmee hulle gepraat word. Dit beteken dat sukkelende lesers baat kan vind by geleenthede om na bekwame lesers hardop te lees of opgeneemde teks, klankboeke en teks-na-spraak-sagteware te gebruik. Vriendelesers kan ook 'n nuttige manier wees om sukkelende lesers in staat te stel om toegang tot inhoud op graadvlak te kry en die impak van hul gestremdheid op hul leer tot die minimum te beperk. Dit is ook belangrik om te weet dat sukkelende lesers in die verleentheid gestel word deur leesstof wat natuurlik anders is as wat ander studente in 'n klaskamer lees. Gee, indien moontlik, tekste met 'n lae belangstelling op lae leesvlak waar die inhoud op graadvlak is, maar die lesing op 'n laer vlak is, in teenstelling met bloot die gebruik van materiaal wat vir 'n laer graadvlakleser geskryf is.

  Leesmateriaal op laer graadvlak kan deur die sukkelende student en sy eweknieë as 'babaagtig' beskou word.

  Daar is baie strategieë om te gebruik om leesbegrip by sukkelende lesers te verbeter. Dit is altyd die beste om u besorgdheid oor u kind se begrip met sy onderwyser te bespreek om idees te kry oor hoe u tuis kan help. Deur dieselfde strategieë te gebruik wat u kind se onderwyser gebruik, verseker u konsekwentheid wat u kind sal bevoordeel. Voorbeelde van algemene strategieë wat in klaskamers gebruik word, sluit in:

  • KWL (soms 'cool method' genoem) - Dit is 'n aktiwiteit wat studente leer om na te dink oor hoe hulle lees en wat hulle voor lees, tydens en na die leestaak. Kyk voorbeelde van KWL-leestabelle. Die KWL-kaart is 'n werkblad met drie kolomme. Die K-kolom is vir die student om op te teken wat reeds oor die onderwerp bekend is. Die W-kolom is om op te neem wat die kind oor die onderwerp wil weet, en die derde L-kolom is vir wat die kind eintlik geleer het uit die lees van die gedeelte.
  • Opsomming is 'n aktiwiteit waar die student nadink oor wat sy gelees het. Samevattend word die student gevra om die hoofidee van 'n geskrewe teksgedeelte te identifiseer. Opsomming kan mondelings gedoen word deur die kind mondelings te laat verklaar waaroor 'n gedeelte gaan. Dit kan ook in geskrewe paragraafvorm of op 'n grafiese organiseerder gedoen word. Die belangrikste aspek van die opsomming is om te verseker dat die kind kan identifiseer wie of waaroor die teksgedeelte gaan en die belangrikste idee.
  • Leesjoernale is 'n manier vir die student om hul gevoelens en vrae oor wat hy lees neer te skryf. Dit kan moontlik deur die onderwyser gevra word, soos: "Verduidelik hoe hierdie verhaal met u eie ervaring verband hou."
  • Die PQ3R-metode is 'n goeie manier om begrip te verbeter en om te onthou oor wat gelees is.
  Anatomie van die vroulike bors vir borsvoeding
  Hoe kinderondersteuning u belasting beïnvloed