Hoof aktiewe spelOuderdom en kinderontwikkeling

Ouderdom en kinderontwikkeling

aktiewe spel : Ouderdom en kinderontwikkeling

Ouderdom en kinderontwikkeling

Deur Kendra Cherry Opgedateer 15 Junie 2019 Medies hersien deur 'n raad-gesertifiseerde geneesheer
mixetto / Getty Images

Meer in deur die jare

  • Kinderontwikkeling

Gewilde wysheid dui daarop dat jonger ouers meer energie het om tred te hou met jong kinders, terwyl ouer ouers meer hulpbronne en ervaring het om na kinders te sorg. Kan u ouderdom as ouer 'n invloed hê op die ontwikkeling van u kinders en is daar regtig 'n ideale ouderdom om kinders te hê om die beste omstandighede vir kinderontwikkeling te hê? ">

Navorsing dui daarop dat daar moontlike voordele sowel as die nadele verbonde is aan kinders om kinders op verskillende ouderdomsperiodes te hê.

Ouerskap ouderdomme neem toe

Gedurende die geïndustrialiseerde wêreld was daar 'n afname in gesinsgrootte en vertraging in die bevallingsouderdom. Waar die gemiddelde moederouderdom van eerste geboorte in 1970 21, 4 was, het dit nou tot 25 gestyg.

Alhoewel dit slegs 'n klein vertraging kan wees, kan 'n toename in ouerouderdom gevolge hê vir beide die ouers en hul nageslag se gesondheid en welstand. Om hierdie rede is die potensiële implikasies van vertraagde kinderopvoeding deur sowel dokters as sosiale navorsers onder die loep geneem. Alhoewel dit na 'n relatiewe klein aantal lyk, het sommige navorsing gesuggereer dat hierdie vertraging in die kinders 'n uitwerking op die ontwikkeling en gesondheidsuitkomste kan hê.

Alhoewel die fokus dikwels op die verband tussen gevorderde ouderdom van die moeder en geboortedefekte val, is daar kommerwekkende navorsing wat daarop dui dat die neurokognitiewe uitkomste onder Amerikaanse kinders geassosieer word met ouer vader . 'N 2009-studie het voorgestel dat 'n ouer vader geassosieer word met subtiele gestremdhede in neurokognitiewe uitkomste gedurende babatyd en kinderjare.

Die navorsers het die data oor byna 56, 000 kinders geëvalueer wat op 8 maande, 4 jaar en 7 jaar 'n verskeidenheid toetse van kognitiewe vermoëns gekry het. Hierdie toetse het gekyk na denkvermoë, insluitend redenering, geheue, leer, konsentrasie, begrip, praat en lees. Sommige toetse van motors se vaardighede is ook uitgevoer.

Kinders met ouer vaders het laer punte behaal in alle toetse, behalwe vir motoriese vaardighede. Hoe ouer die vader was, hoe sterker was die verband tussen vaderlike ouderdom en lae kognitiewe toetstellings. In teenstelling daarmee was kinders met ouer moeders meer geneig om hoër tellings te hê op toetse van kognitiewe vermoë.

Alhoewel daar lankal geglo is dat mans tot in die ouderdom van die ouderdom kinders kan voortgaan sonder enige werklike gevolge vir die gesondheid van hul kinders, dui meer onlangse navorsing daarop dat dit eenvoudig nie waar is nie. Nog 'n studie gepubliseer in die tydskrif Nature het voorgestel dat 'n sekere persentasie van die toename in outisme aan ouer vaders gekoppel is.

Oorsake en risikofaktore van outisme

Terwyl hoër vaderlike ouderdom egter gekoppel is aan gesondheidseffekte by kinders en die vaderlike ouderdom in die afgelope dekades toegeneem het, glo navorsers nie dat dit 'n groot probleem vir openbare gesondheid is nie.

Wat van die impak van moederouderdom op die gesondheidsuitkomste van kinders? Die mees opvallende biologiese bekommernis is dat verhoogde moederouderdom geassosieer word met geboortedefekte, 'n verhoogde risiko van voortydige geboorte en 'n lae geboortegewig by babas.

Studies dui egter ook daarop dat daar ook ander gesondheidsprobleme kan wees wat met jong moederskap verband hou. Een grootskaalse studie het bevind dat dit jong moeders onder die ouderdom van 25 was wat kinders gehad het wat slegter was met betrekking tot lengte, vetsug, selfbeoordeelde gesondheid en gediagnoseerde gesondheidstoestande.

Die sielkundige impak van ouerouderdom

Daar is duidelike biologiese probleme wat verband hou met ouerlike ouderdom en die impak op die gesondheid van kinders, maar wat van die geestelike impak van ouerskap op verskillende ouderdomme? Daar was enkele studies wat na die sielkundige impak van vertraagde kinderopvoeding op ouers en hul kinders gekyk het.

Een studie het byvoorbeeld bevind dat latere ouerskap wat deur middel van gesteunde voortplantingstegnologie bewerkstellig is, nie geassosieer is met die negatiewe impak op die welstand van kinders nie. Alhoewel daar verskille tussen jonger en ouer moeders was oor verskillende faktore, het die navorsers bevind dat daar geen duidelike psigososiale voordele vir enige ouderdomsgroep moeder was in terme van die gevolge vir die welstand van kinders nie. Die studie het ook bevind dat ouer moeders geneig was om 'n hoër onderwysstatus, 'n hoër inkomste te hê, en dat hulle minder geneig was om tydens swangerskap riskante gedrag aan te doen.

Maar wat van die potensiële invloed van ouderdom op ouergesondheid?

Moontlike gevolge vir die langtermyn

Navorsing suggereer toenemend dat die ouderdom waarop mense eers ouers word, langtermyngevolge vir die gesondheid kan hê. Byvoorbeeld, vroue wat moeders word in hul laat tienerjare en vroeë 20's, het 'n hoër sterftesyfer as dié wat later ouers word.

Ander studies het voorgestel dat die geboorte van 'n eerste kind in die ouderdom van 22 of 23 jaar 'n nadelige uitwerking op die gesondheid het gedurende die latere lewe. Hierdie vroeë ouerskap is ook gekoppel aan hoër pryse van depressie. Een studie het voorgestel dat tussen 28 en 48 persent van adolessente moeders aan depressie ly.

Gemengde bevindings oor die impak op geestesgesondheid van 'n ouer

Bevindinge wat verband hou met die gevolge van latere ouerskap op geestesgesondheid is geneig om gemeng te word. Sommige toon 'n verband tussen verhoogde moederouderdom en nadelige gevolge vir die gesondheid later in die lewe. Sommige navorsing dui ook op 'n skakel tussen eerste geboortes na die ouderdom van 35 en toename in depressie.

Deur later in die lewe ouer te word, is dit egter geneig om vroue hoër opvoedingsvlakke te bereik, 'n langtermynverhouding te bewerkstellig en groter finansiële sekuriteit te bekom. By hierdie ingewikkelde mengsel voeg die feit dat latere moederskap verband hou met verhoogde mediese komplikasies soos pre-eklampsie, hipertensie en swangerskapsdiabetes, waarvan sommige langdurige gesondheidsgevolge kan hê.

Wat moet ouers sê?

Behalwe die potensiële biologiese gevolge van kinders op ouer ouderdom, watter effek kan ouderdom op ouerskapstyle hê?

Een klein studie het bevind dat onder ouers wat hul eerste kind na die ouderdom van 40 het die meeste geglo het dat die beste tyd om ouer te word vyf tot tien jaar vroeër was. Interessant genoeg het die meeste van die ouer as 40 ouers steeds beweer dat dit 'n ouer ouer is om meer voordele as nadele in te stel. Tog sê 80 persent van die moeders en 70 persent van die vaders dat die optimale ouderdom om kinders te hê in die dertigerjare was.

Die meeste ouer ouers het voorgestel dat hul grootste voordeel was om meer emosioneel bereid te wees om 'n ouer te wees. Sommige het gesê dat hulle ouer geword het, hulle meer selfbewus, selfversekerd, veerkragtig, selfaktualiseer, beter in staat was om ondersteuning te bied en meer in staat is om met 'n kind te kommunikeer.

'Ek weet dat ek baie meer selfbewus is as wat ek 20 jaar gelede was. Ek voel dat ek in 'n beter posisie is om beter met my kind te kommunikeer en hulle meer in die lewe te help, en ek verstaan ​​hoe om 'n ondersteunende, bemoedigende ouer te wees, 'het een van die vaders wat aan die studie deelgeneem het, verduidelik.

'N Paar ander voordele wat deur die ouers wat aan die studie deelgeneem het, was meer sukses in die loopbaan, finansiële sekerheid, sterker sosiale verhoudings, meer buigsaamheid in die werkplek en meer tyd.

Een caveat - die studie was klein (insluitend slegs 107 deelnemers) en het nie veel diversiteit gehad nie (die meeste was getroud en wit met 'n bogemiddelde inkomste). Die navorsers stel voor dat addisionele navorsing met 'n groter en meer diverse monster meer weerspieël kan word van wat in die groter bevolking bestaan.

Dit wil nie sê dat 'n ouer ouer sonskyn en rose is nie. Sommige van hierdie deelnemers het 'n ouer ouer gehad, maar dit was ook opvallende slaggate. Sommige ouers het voorgestel dat as hulle dit sou kon hê, hulle kinders iewers in die dertigerjare sou gehad het. Hoekom?

Meer energie

Die mees algemene rede is dat hulle van mening is dat hulle meer fisiese energie sou hê om ouer te wees. Ouer ouers kan voel dat hulle nie die energie het om tred te hou met hul altyd-op-die-pad kinders nie.

Kommer oor vrugbaarheid en lewensduur

Sommige ouers het ook probleme ondervind om swanger te raak, hulle is bekommerd oor die lewe lank genoeg om hul kinders groot te maak, en is bekommerd oor die feit dat hulle minder kinders het as wat hulle as 'n groot nadeel wil hê om ouer te word.

Die 30's lyk soos die beste kompromie

Vir baie respondente het die dertigerjare 'n soort middelgrond tussen die potensiële slaggate en voordele van vroeëre as later ouerskap verteenwoordig.

Daar word voorgestel dat ouerskap in die dertigerjare 'n kompromis weerspieël wat die finansiële en emosionele voordele van latere ouerskap maksimeer, terwyl die risiko's van ouderdomsverwante onvrugbaarheid, kleiner as gewenste gesinsgroottes, gebrek aan energie, minder lewensduur saam met hul kinders geminimaliseer word, en die potensiaal vir ouderdomsverwante stigma, 'het die studie se skrywers geskryf.

Wat van ouerouderdom en gedrag van kinders?

In 'n 2017-studie wat in die Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry gepubliseer is, beoordeel navorsers data wat oor meer as 15.000 stelle tweeling versamel is. Ontwikkelingspatrone wat verband hou met sosiale vaardighede, insluitend gedrag, portuurprobleme en sosiale vaardighede, is ondersoek. Die navorsers het ook die impak van ouerouderdom op genetiese en omgewingsfaktore vergelyk.

Wat die navorsers ontdek het, was dat vaders aan weerskante van die ouderdomsspektrum, hetsy baie jonk of baie oud, ten tye van die bevrugting gekoppel was aan verskillende patrone van sosiale ontwikkeling by hul kinders. Analise van die data het verder aan die lig gebring dat die meeste van hierdie verskille aan genetiese faktore eerder as omgewingsfaktore gekoppel kan word.

Kinders wat gebore is aan vaders onder 25 of ouer as 51, was geneig om vroeër in hul ontwikkeling meer prososiale gedrag te toon, maar het agtergebly by hul maats wat tot middeljarige vaders gebore is toe hulle hul tienerjare bereik het.

Dr. Magdalena Janecka, hoofskrywer van die studie, het gesê: "Ons resultate onthul verskeie belangrike aspekte van die ouderdom van vaderlike bevrugting tydens die bevrugting. 'Ons het die gevolge in die algemene bevolking waargeneem, wat daarop dui dat kinders wat vir baie jong of ouer vaders gebore is, sosiale situasies meer uitdagend kan vind, selfs al voldoen hulle nie aan die diagnostiese kriteria vir outisme nie.

"Verder dui die toenemende belangrikheid van genetiese faktore wat by die nakomelinge van ouer, maar nie baie jong vaders waargeneem word nie, daarop dat daar verskillende meganismes kan wees agter die gevolge by hierdie twee uiterstes van die vaderlike ouderdom. Alhoewel die gedragsprofiele in hul nageslag soortgelyk was, die oorsake kan baie anders wees. '

'N Woord uit Verywell

Wat is die konsensus oor die beste ouderdom om ouer te wees? Dit is duidelik dat baie faktore in die vorming van hoe kinders ontwikkel gedurende die geboorte tot volwassenheid, maar ouerskap is een van die belangrikste invloede. Ouerskap op elke ouderdom het sy eie stel voordele en uitdagings, en faktore wat uniek is aan elke ouer se situasie en agtergrond, speel ook kritieke rolle.

Om 'n ouer te word aan elke einde van die geboortejaar - in die vroeë 20's of tot in die veertigerjare - kan die grootste aantal nadele inhou wat biologiese en psigososiale risiko's betref.

Daar is tendense wat daarop dui dat jong ouers meer energie kan hê om tred te hou met besige kinders, maar hul nakomelinge kan vertraagde sosiale ontwikkeling ervaar en dat jong ouers meer geneig is tot depressie. Ouer ouers kan die voordeel van ervaring en kennis hê, maar hulle kan ook 'n groter risiko inhou, waaronder moontlike subtiele neurokognitiewe vertragings by hul kinders.

Ongeag die ouderdom wat u kies om ouer te word, deur bewus te wees van die moontlike uitdagings waarmee u te kampe het, kan dit u help om beter voorbereid te wees om die vele proewe en voordele wat u met kinders het, aan te pak. Sulke kennis kan u ook help om die voordele van u ouderdom te maksimeer, soos om meer ervaring as ouer ouer te hê of meer energie as 'n jong ouer te neem, terwyl u stappe doen om enige swakhede te oorkom wat u ouerskapstyl en die gesonde ontwikkeling van u kinders kan beïnvloed. .

Kategorie:
Sal ek dadelik verlief wees op my baba?
Inspirerende boeke vir tieners