Hoof aktiewe spelOuersgids om die uitslae van die intelligensietoets te verstaan

Ouersgids om die uitslae van die intelligensietoets te verstaan

aktiewe spel : Ouersgids om die uitslae van die intelligensietoets te verstaan

Ouersgids om die uitslae van die intelligensietoets te verstaan

Deur Kimberly L. Keith Opgedateer op 4 Januarie 2019

Getty images / Roy Mehta

Meer in die skool

 • gereedheid
  • Raak betrokke
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede
  • Spesiale onderig

  As u 'n verslag ontvang het oor die resultate van u kind se Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), kan u wonder watter geskiktheid daarvoor getoets word. Hier is 'n handleiding oor wat elkeen oor die vermoëns van u kind kan sê.

  inligting

  Die inligtingsubtoets weerspieël twee faktore in die kind se ontwikkeling van taal en kennis. Die rykdom van die verbale omgewing van die kind tydens sy ontwikkeling word weerspieël in die fonds van kennis. Die vermoë om die kennis in die langtermyngeheue op te slaan, dit te herroep en dit mondelings uit te druk, is 'n individuele vermoë wat gemeet word aan die inligtingstoets.

  ooreenkomste

  Om taal en inligting in die langtermyngeheue op te slaan, gebruik die mens 'n proses van kategorisering en konseptualisering wat ontwikkel van die konkrete tot die abstrakte. Die subtiele ooreenkomste vang die kind se vermoë om verbale inligting geestelik te verwerk, inligting te kategoriseer en te konseptualiseer in die langtermyngeheue stoor. Gedurende die ontwikkeling van die kind vorder hul konseptuele vaardighede van konkrete tot abstrakte redenering, 'n proses wat weerspieël word in die ooreenkomste-subtoets.

  woordeskat

  Die woordeskat-subtoets weerspieël sowel die kennis van die kind as woorde en 'n hoër orde om woorde volgens hul betekenisse te kategoriseer, om die inligting op te spoor en dit mondelings vlot uit te druk. Dit is nogal 'n gevorderde taak wat weereens die rykdom van die taalomgewing van die kind en sy natuurlike vermoë om die taal te verwerk, demonstreer.

  begrip

  Die subtoets vir begrip is gebaseer op sosiale begrip, 'n vaardigheid wat by baie kinders met leergestremdhede of ADHD tekort skiet. Die sosiale begrip wat onderliggend is aan die subtest van Begrip, word grootliks deur die omgewing beïnvloed. Etiese oordeel kan weens verskillende redes ontbreek - intellektueel, omgewings en emosioneel. Vir kinders met 'n beduidende swak toetstoets vir begrip, kan direkte onderrig in sosiale vaardighede nodig wees. Weereens hou die subtest-opvoering van die begrip verband met die vermoë van die kind om mondelings uit te druk.

  Blokontwerp

  Block Design, 'n suiwer toets van perseptuele intelligensie, is die enigste perseptuele subtoets wat swaar faktore met algehele intelligensie beïnvloed. Blokontwerp gee u 'n goeie idee vir die ingebore intellektuele potensiaal. Blokontwerp is egter 'n visueel-motoriese taak en swak prestasie kan ontwikkelend wees of verband hou met 'n motoriese tekort.

  Digit Span Subtoets

  Die subtoets van Digit Span word dikwels uitgesluit van die WISC-III-toediening en is nie nodig om die IK-tellings te behaal nie. Dit word ingesluit in 'n beoordeling van die faktor wat bekend staan ​​as Freedom from Distractibility. 'N Eksaminator mag die Digit Span-subtoets gebruik om 'n moontlike ADD / ADHD-diagnose voor te stel, veral as dit ooreenstem met die ander vryheid van afleibaarheidstoetse — rekenkunde en kodering. Hoogsyferspan-tellings dui op 'n uitstekende vermoë om inligting wat mondeling aangebied word, te konsentreer en te memoriseer. Let op dat in die WICS-IV, Digit Span is opgeneem in die Full-Scale IQ in die Working Memory Scale met 'n nuwe subtoets genaamd Letter-Number Sequencing.

  kodering

  Kodering is 'n interessante subtoets wat visueel-motoriese vaardighede meet, en gee aanleiding tot basiese tekortkominge in visueel-motoriese uitvoering wat nodig is vir skryf. Goeie korttermyngeheue verbeter die prestasie van kodering. Dit beïnvloed ook vryheid van afleibaarheid en die vermoë om te konsentreer om 'n visuele motoriese taak binne tydsbeperkings te verrig.

  Beeld voltooiing

  Die vaardigheid wat weerspieël word deur die subteks van die voltooiing van die prent, is nie visuele skerpte nie; dit is visuele diskriminasie. Die kind moet kyk na die visuele geheel wat aangebied word en die dele daarvan ontleed om te identifiseer wat ontbreek. 'N Relatief eenvoudige taak, swak prestasie by 'n kind met leergestremdhede kan verband hou met visuele-perseptuele probleme of omgewingsbewustheid. Let daarop dat die voltooiing van die prentjie in die WISC-IV uitgeskakel word.

  Prentreëling

  Meer ingewikkeld as die voltooiing van die prent, vereis uitstekende uitvoering 'n samevloeiing van visuele perseptuele vermoë, sosiale begrip en hoër orde denke en beplanning. 'N Swakheid in die subtest van Picture Arrangement kan moontlik dui op 'n tekort aan een of al hierdie vermoëns. Let daarop dat die prentreëling in die WISC-IV uitgeskakel word.

  Voorwerp Vergadering

  Die subtestelling van die Object Assembly weerspieël die visueel-motoriese vaardighede van legkaartkonstruksie. Die kind moet die objek ontleed en die hele visuele voorwerp uit sy dele konstrueer binne tydsbeperkings. Let daarop dat Object Assembly in die WISC-IV uitgeskakel word.

  Kategorie:
  10 Populêre kinderboeke wat handel oor skaamheid
  Lys van gevoelswoorde van A tot Z