Hoof aanneming en pleegsorgErkenning van leergestremdheidsimptome

Erkenning van leergestremdheidsimptome

aanneming en pleegsorg : Erkenning van leergestremdheidsimptome

Erkenning van leergestremdheidsimptome

Leergeskiktheidsimptome by kinders

Deur Ann Logsdon Op 10 Mei 2019 bygewerk
Comstock Images / Stockbyte / Getty Images

Meer in die skool

 • Leer gestremdhede
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Spesiale onderig

  Leergestremdhede hou chroniese leerprobleme in, maar nie alle probleme is simptome van gestremdheid nie.

  Die meeste studente sukkel soms om te leer. In werklikheid is sukkel met nuwe materiaal 'n normale deel van die leerproses en nie altyd 'n simptoom van leergestremdhede nie. Sommige leerprobleme is voordelig vir leerders. Die ekstra inspanning wat u benodig om uitdagende take te voltooi, kan probleemoplossing versterk en die geheue van die langtermyn verbeter.

  In die vroeë kinderjare kan simptome van leergestremdhede eerstens as ontwikkelingsagterstande by sommige kinders voorkom. Dit is egter belangrik om te onthou dat baie kinders met vertragings in die ontwikkeling vroeë ingryping in spesiale onderwysprogramme kan inhaal en nie later in hul skooljare gestremdhede sal ontwikkel nie.

  In die laerskooljare kan probleme met skoolwerk en onderprestasie ernstige simptome van leerprobleme aandui. Studente met simptome wat nie mettertyd verbeter met toepaslike ingrepe nie, kan leergestremdhede hê. Verdagte simptome van leergestremdheid as studente:

  • Maak swak punte ten spyte van aansienlike inspanning;
  • Benodig konstante, stap-vir-stap leiding vir take;
  • Kan nie stappe vir probleemoplossing onthou nie omdat dit nie take begryp of die logika daaragter nie;
  • 'N swak geheue hê van gesproke of geskrewe materiaal;
  • Sukkel om take te bemeester of akademiese vaardighede na ander take oor te dra;
  • Kan nie vaardighede en feite mettertyd onthou nie;
  • Beskik oor algemene algemene kennis, maar kan nie lees soos in disleksie nie, skryf soos in disgrafie of wiskunde doen soos in discalculia op daardie vlak;
  • Kan probleme ondervind met kommunikasie en taalverwerking, ekspressiewe en ontvanklike taal;
  • Kan baie gefrustreerd wees met skool- en huiswerk; en
  • Kan 'n lae selfbeeld hê.

  Leergestremdhede en gedrag

  Deur te weet na watter gedragstekens en simptome om op te let, kan ouers vroeër ingryping kry vir kinders met leergestremdhede. Algemene gedragstekens van gestremdhede val binne twee kategorieë: gedrag en internalisering.

  Studente met leergestremdhede wat internaliseer, toon gedrag wat hulself meestal beïnvloed en soms deur die volwassenes rondom hulle oor die hoof gesien word. Studente met gedrag wat eksternaliseer, het 'n duideliker uitwerking op die mense rondom hulle en word gewoonlik vroeër erken as probleme. Albei groepe studente loop die risiko dat hulle eerder as probleme gesien word.

  Leerlinggestremde studente internaliseer

  Studente met internaliserende gedrag is oor die algemeen stil en kan teruggetrek word. Hulle is verleë deur aandag en is bekommerd oor die moontlikheid dat hul akademiese swakhede deur ander gesien kan word. Hierdie studente kan 'n verskeidenheid gedrag toon, insluitend:

  • Verveeldheid en sorgeloosheid;
  • Oninteressant in die skool of onwilligheid om skool toe te gaan;
  • Onttrekking in die klas;
  • Onorganisering, onoplettendheid;
  • Werk wat slordig of sleg verrig lyk;
  • Stadig na antwoord op vrae; en
  • Fisiese simptome van stres soos hoofpyn of maagpyn.

  Algemene eksternaliserende gedrag van studente met leergestremdhede

  Studente met simptome wat eksternaliseer is moeilik om te mis. Hierdie studente is dikwels hard en ontwrigtend. Dit wil voorkom asof hulle aandag wil hê, selfs al is dit negatief. Hulle sal dit miskien geniet om te grap oor hul swak werk. Dit kan vir hulle aangenaam wees om ander te irriteer omdat hulle voel dat dit die fokus wegskuif van hul swak akademiese vaardighede. Binne kan hulle egter magteloos en verleë voel. Daar is baie maniere waarop eksternaliseerders probleme toon. Sommige van hierdie gedrag sluit in:

  • Impulsiewe verontagsaming van verkeerde antwoorde;
  • Oortreding van skoolreëls en vir dissipline verwys word weens gedragsprobleme;
  • Gedragsprobleme tuis;
  • Aggressie teenoor maats of volwassenes;
  • Om te klou en onvanpas te grap;
  • Aantrekkingskrag na ander onderpresteerders; en
  • Misdadige gedrag tuis of in die gemeenskap.

  Die meeste studente met leergestremdhede en aandagafleibaarheid-hiperaktiwiteitsversteurings (ADHD) is meestal eksternaliseerders.

  Wat om te doen as u vermoed dat leergestremdheid is

  As u vermoed dat u simptome van leergestremdhede het, moet u 'n rekord hou van die probleme wat u tuis ervaar. Lys die strategieë wat u probeer om die simptome aan te spreek. Dit is belangrik om u kind se onderwyser of berader te kontak om u kind se probleemgedragsimptome en akademiese probleme te bespreek. Onderwysers kan ander strategieë voorstel om tuis en op skool te gebruik en kan u help met die verwysing vir formele evaluering indien daar vermoed word dat u 'n leergestremdheid het. Lees meer oor die proses van leergestremdheid.

  Diagnose deur evaluering is die eerste stap om te bepaal of u kind aan die vereistes vir leergestremdhede voldoen ingevolge die Wet op Onderwys oor individue met gestremdhede. Kinders wat kwalifiseer vir IDEA-dienste, ook genoem spesiale onderwysprogramme, ontvang 'n geïndividualiseerde onderwysprogram. As ouer van 'n kind met 'n gestremdheid het u spesifieke regte kragtens die IDEA.

  Die 6 beste babas neuse-aspirators van 2019
  Riglyne vir mondelinge gesondheid vir swanger vroue