Hoof aanneming en pleegsorgOnderteken oor ouerlike regte

Onderteken oor ouerlike regte

aanneming en pleegsorg : Onderteken oor ouerlike regte

Onderteken oor ouerlike regte

Begrip van beëindiging van ouerregte en kinderondersteuning

Deur Debrina Washington Opgedateer op 30 Julie 2019

Meer in enkelouerskap

 • Kinderbewaring
  • Kindersorg

  Die ondertekening van ouerlike regte moet nooit ligtelik opgeneem word nie. 'N Bewaarderouer kan ouerregte beëindig in situasies waar sy of haar kind nie meer 'n verhouding met die nie-toesighoudende ouer het nie, of as die kind glo in 'n dreigende gevaar is. In sulke gevalle sal die hof tipies verhoor gelas.

  Ouers wat die ouers se ouerregte wil beëindig, moet egter vooraf weet dat in situasies waar die nie-toesighoudende ouer vrywillig instem om sy of haar ouerregte te beëindig (met ander woorde, ondertekening van ouerregte vrywillig), kinderlike verpligtinge gewoonlik ophou. Dit beteken dat die nie-toesighoudende ouer nie meer verantwoordelik is vir onbetaalde of toekomstige kinderonderhoudbetalings nie.

  Hofoorwegings in die beëindiging van sake van ouerregte

  Regters op gesinshof neem die beëindiging van ouerregte baie ernstig op. Hulle oorweeg gewoonlik nie die beëindiging nie, tensy hulle glo dat dit die kind tot voordeel sou strek. In die lig van versoeke om beëindiging oorweeg die howe die volgende faktore noukeurig:

  • Kommunikasiepogings: Die howe oorweeg gewoonlik nie-toesighoudende ouers se pogings om 'n verhouding met die kind te hê.
  • Kindersorgbetalings: die howe kyk ook na of kinderonderhoud in die verlede voorsien is en / of in die hede voorsien word.
  • Die wense van die kind : Die howe hou gewoonlik rekening met die wense van die kind vir kinders van 13 jaar of ouer.
  • Die kind se beste belange: dit verwys na die beste beskouing vir die algemene welstand van die kind, insluitend die versorging van sy of haar veiligheid en basiese behoeftes, opvoeding en stabiliteit.
  • Verlatenheid: of die ouer die moeder voorheen tydens swangerskap laat vaar het of die kind laat vaar het nadat hy of sy gebore is.
  • Veiligheid: Die howe kyk ook deeglik na of die gedrag van die nie-toesighoudende ouer in die verlede die kind in gevaar gebring het.

  Antisiperende hofbeslissings

  Ouers aan beide kante van 'n beëindiging versoek is dikwels, en verstaanbaar, angstig om die hof se beslissing te voorspel of te verwag. Dit is egter belangrik om te onthou dat die hof op die beste belang van die kind konsentreer as die beëindiging van een van die ouers se ouerregte oorweeg word. Dit beteken dikwels om soveel konsekwentheid in die kind se lewe te behou. In elk geval is dit egter nie moontlik om uitkomste te voorspel nie.

  Dit is waar dat die howe oor die algemeen verkies om nie ouerregte te beëindig nie, veral as hulle meen dat die moontlikheid van verbeterde verhoudings tussen die ouer en kind en / of tussen beide ouers bestaan.

  Howe is geneig om optimisties te wees en beskou ouerbeëindiging slegs as 'n uiterste laaste uitweg.

  Tensy 'n kind in 'n duidelike gevaarlike situasie verkeer - of die ouer wat nie toesig hou nie, vrywillig onderteken oor ouerlike regte, en iemand wag om die kind onmiddellik aan te neem, verkies die howe gewoonlik om die regte van 'n biologiese ouer te beëindig. In plaas daarvan sal die meeste howe poog om die behoeftes en wense van 'n ouer tegemoet te kom, in die grootste mate wat nodig is. In sommige gevalle beteken dit dat u besoeke onder toesig aanbied in plaas van beëindiging en / of dat die ouer moet deelneem aan 'n reeks ouerskapklasse.

  Waarskuwing vir ouers wat hul eie ouerregte wil beëindig

  Beëindiging van ouerregte en alle verwante verrigtinge moet nooit ligtelik opgeneem word nie. In situasies waar kinderonderhoudbetalings die dryfkrag is vir die begeerte van 'n ouer wat nie toesig hou nie, om sy of haar ouerlike regte te beëindig, moet hy of sy eers probeer om die kinderonderhoudbetalings te verander voordat 'n volledige vrystelling van u eie ouerlike regte oorweeg word.

  Is maagpyne normaal tydens swangerskap?
  Hoe kan ek 'n vriend met onvrugbaarheid ondersteun?