Hoof aanneming en pleegsorgVaardighede Kinders leer in die eerste graad taalkuns

Vaardighede Kinders leer in die eerste graad taalkuns

aanneming en pleegsorg : Vaardighede Kinders leer in die eerste graad taalkuns

Vaardighede Kinders leer in die eerste graad taalkuns

Deur Carol Bainbridge Opgedateer 05 Junie 2019
Getty Images / JGI / Jamie Grill / Blend Images

Meer in die skool

 • leer
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede
  • Spesiale onderig

  Taalkuns is die naam wat gegee word aan die bestudering en verbetering van taal en kommunikasie. Dit is waarna baie van ons verwys as Engels en grammatika, wat nie net die manier waarop ons lees en skryf, omvat nie, maar ook wat ons lees en skryf.

  Eerste klas onderrig in taalkuns bou voort op die vaardighede wat kinders aan die einde van die kleuterskool geleer het, wat hulle van leesgereedheid na werklike leesvaardighede verskuif. Dit het ook ten doel om hul geskrewe vaardighede uit te brei van letters en woorde tot volledige sinne en komplekse gedagtes.

  Alhoewel standaarde volgens die staat en selfs die skooldistrik kan varieer, word daar algemeen aanvaarbare teikens wat verwag word dat kinders teen die einde van hul eerste jaar in die laerskool sal bereik.

  Klanke en fonemiese bewustheid

  Klanke-instruksie help kinders om die verwantskappe tussen die letters in geskrewe taal en die klanke van gesproke taal te leer.

  Aan die einde van die eerste graad behoort 'n kind in staat te wees om:

  • Herken digrafe soos sh, ph, th, ch en ea
  • Herken klankversnitte soos fl, tr, sl, sm, sn, bl, gr en str
  • Herken diftongs soos oi, oy, ou en ow
  • Spreek eindpunte uit in -ed, -s en -ing
  • Skep 'n groep rymwoorde soos "kat", "sat", "hoed" en "mat"
  • Tel die aantal lettergrepe in woorde

  Spellingvaardighede

  Die eerste graderingsprogram sal 'n beheersing van standaard Engels ontwikkel deur die spelreëls waardeur klanke gevorm word, te verstaan.

  Aan die einde van die eerste graad moet 'n kind in staat wees om:

  • Skryf woorde met drie en vier letters met kort klinkergeluide
  • Identifiseer en skep sametrekkings soos "is nie" of "was nie"
  • Spel woorde met spesifieke reëls soos dié met 'n stille e
  • Herken saamgestelde woorde soos "bofbal" en "bulfrou"
  • Alfabetiseer woorde

  Leesvaardighede

  Die eerstejaarstudent sal die begripsvaardighede ontwikkel wat nodig is om betekenis of konteks te verkry uit dit wat gelees word.

  Aan die einde van die skooljaar behoort die kind in staat te wees om:

  • Lees van links na regs en van bo na onder op 'n bladsy
  • Gebruik strategieë om die betekenis van woorde te ontsyfer (insluitend die opbreek van meer-lettergreepwoorde in morfeme of om die betekenis deur konteks te verkry)
  • Herken soorte sinne, insluitend stellings, vrae en opdragte
  • Identifiseer die spreekwoorde soos naamwoorde, werkwoorde, byvoeglike naamwoorde, bywoorde en voornaamwoorde
  • Herken die begin, middel en einde van 'n verhaal
  • Herken 'n verskeidenheid narratiewe genres soos fiksie, nie-fiksie of poësie
  • Beskryf die karakters en instellings van 'n verhaal
  • Nadat u dit gelees het, kan u 'n verhaal hervertel
  • In staat wees om gebeure in 'n verhaal te voorspel
  • In staat wees om betekenis uit teks en prente af te lei
  • Maak 'n verband tussen jouself en die teks wat gelees word
  • Lees 'n vlak 16-boek
  Verbetering van leesbegripsvaardighede

  Skryf- en grammatikavaardighede

  Skryfvaardighede is 'n grondslag vir die begrip van hoe woorde en sinne duidelik op 'n georganiseerde manier aksies, konsepte en instruksies kan kommunikeer. Aan die einde van die skooljaar behoort 'n eerste graadganger in staat te wees om:

  • Vorm letters korrek met 'n potlood
  • Spel woorde korrek
  • Basiese sinstruktuur te verstaan
  • Verstaan ​​die reëls van hoofletters
  • Weet hoe om 'n sin met die toepaslike leestekens te beëindig
  • Skryf 'n sin vir 'n spesifieke doel
  • Gebruik beskrywende woorde
  • Gebruik oorgangswoorde om die volgorde van gebeure soos "na", "volgende" of "uiteindelik" aan te toon.
  • Verstaan ​​waar 'n paragraaf begin en eindig
  • Skryf 'n kortverhaal met 'n begin, middel en einde
  • Skryf insiggewende verslae
  • Redigeer vir begrip en om betekenis te verhoog

  Die bemeestering van taalvaardigheid

  Sommige kinders sal hierdie vaardighede goed kan ontwikkel voor die einde van die eerste graad. In werklikheid is dit nie ongewoon dat mondeling begaafde kinders baie van die meer gevorderde konsepte begryp terwyl hulle nog in die kleuter of selfs vroeër is nie.

  Dit beteken nie dat 'n kind wat minder gevorderd is nie inhaal nie, of dat iemand wat begaafd is in een gebied nie in 'n ander gebrek gaan nie. Die leergangskurrikulum is so ontwerp dat 'n kind met sterk punte in een gebied die vaardighede kan toepas om ander te ontwikkel. Wanneer die tweede graad aanbreek, sal die meeste kinders oor die nodige vaardighede beskik om gemaklik te kan vorder.

  Vir diegene wat dit nie doen nie, kan tutoring nodig wees. Vir hierdie doel het kinders dikwels die grootste kans op groei wanneer hulle tussen 5 en 7 jaar oud is.

  Eerder as om te wag dat 'n probleem ernstig word, help die onderrig in die eerste en tweede graad om die grondvaardighede te versterk, sodat die kind nooit die risiko loop om agter te raak of gefrustreerd te raak nie.

  Is 'n veganiese swangerskap reg vir my?
  Inleiding tot vroeggebore babas