Hoof aanneming en pleegsorgToetsing vir leergestremdhede by kinders

Toetsing vir leergestremdhede by kinders

aanneming en pleegsorg : Toetsing vir leergestremdhede by kinders

Toetsing vir leergestremdhede by kinders

Deur Ann Logsdon Opgedateer op 25 April 2019
Blend Images / Ariel Skelley / Vetta / Getty Images

Meer in die skool

 • Leer gestremdhede
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Spesiale onderig

  Assessering van leergestremdhede help skole om te bepaal wat die leerprobleme van kinders is, hoe ernstig hulle is en die vroeë ingryping wat nodig is om te verhoed dat die probleme vererger. Toetsing is 'n belangrike deel van die vraag of 'n kind 'n leergestremdheid het en of hy kwalifiseer vir spesiale onderwysprogramme.

  U kan bang wees dat u kind 'n diagnose van 'n leergestremdheid kry. Maar hoe gouer die probleem geïdentifiseer word, hoe vinniger kan u kind die hulp kry wat hy benodig om die effek van 'n gestremdheid op sy akademiese prestasie en gedrag op skool teë te werk.

  Inisiëring van leergeskiktheidstoetsing

  As 'n ouer of onderwyser vermoed dat 'n kind ernstig in die skool sukkel, kan hulle 'n formele versoek rig om toetse te begin om die wortel van die probleem te identifiseer. Voordat studente geëvalueer word, reël skole 'n formele verwysingsvergadering waar opvoeders en ander professionele persone die geskiedenis en prestasie van die kind op skool bespreek. Ouers is belangrike lede van hierdie span. Die span noem soms die Individualised Education Program-span en bepaal of leergestremdheidstoetse benodig word.

  Wat gebeur voor die toets

  Voor die toetsing sal onderwysers en ander personeellede van die skool die leerprobleme van die kind en enige ander probleme wat sy leer kan beïnvloed, bestudeer. Skole sal 'n intervensieplan ontwikkel om die probleme wat 'n kind het, aan te spreek. Die federale wetgewing vereis hierdie periode van intervensie, genoem reaksie op ingryping.

  Voorbeelde van die soort probleme wat voor die toets aangespreek sou word, is swak bywoning, fisieke probleme soos gehoor- of sigprobleme, gereelde verhuisings na verskillende skole en onvoldoende leerervarings. Enige traumatiese ervarings wat 'n kind ervaar het, kan ook ondersoek word.

  Assessering word gewoonlik deur skoolpersoneel gedoen. Evalueringspanne kan skoolsielkundiges, onderwysers, diagnostiese diagnostici of arbeid-, fisieke- of spraakterapeute insluit. Ouers moet nie huiwer om onderwysers of skoolbeamptes te vra oor die assessering van leergestremdhede en deur wie nie.

  Tipes assesserings en prosedures om leergestremdhede te diagnoseer

  Dit is die tipe toetse wat u kan verwag:

  • Intelligensietoetse: Hierdie instrumente word ook IK-toetse genoem, en meet die aanleg, die vermoë om te leer eerder as wat die kind alreeds geleer het. IK-toetse bevat aktiwiteite wat ontwerp is om 'n volledige beeld te gee van hoe studente leer. Tipiese toetse sluit taalgebaseerde en visuele redenering in.
  • Ontwikkelings- en sosiale geskiedenis: Hierdie narratiewe vraelyste word gewoonlik deur ouers of voogde voltooi, en bevat belangrike feite oor die student se ontwikkeling. Dit bevat dikwels vrae oor wanneer u kind sekere mylpale in die ontwikkeling bereik het en of hy fisieke probleme, gestremdhede, gesondheidsprobleme of mediese behandelings het.
  • Rekordoorsig: Navorsing oor die student se agtergrond kan eksaminatore help om ander faktore te identifiseer wat moontlik bydra tot die leerprobleme van die student.
  • Gedragswaarnemings: As u na die kind kyk, kan dit faktore in die klaskamer identifiseer wat die leerling beïnvloed.
  • Prestasietoetsing: Hierdie toetsing bepaal die huidige akademiese vaardigheidsvlakke van die kind. Gestandaardiseerde toetse kan lees-, wiskunde- en geskrewe taal sowel as vakgebiede soos wetenskap en sosiale studies assesseer.
  • Aanpassingsgedrag: dit beoordeel die vermoë van die student om take uit te voer wat nodig is om selfversorging te handhaaf, op sosiaal toepaslike maniere te kommunikeer en om veilig in en om sy skool en huis te werk.
  Die veiligheid van die neem van hormonale geboortebeperking tydens borsvoeding
  Metodes vir dwelmtoetsing en die akkuraatheid daarvan