Hoof aanneming en pleegsorgTipiese eerste graad wiskunde kurrikulum

Tipiese eerste graad wiskunde kurrikulum

aanneming en pleegsorg : Tipiese eerste graad wiskunde kurrikulum

Tipiese eerste graad wiskunde kurrikulum

Deur Carol Bainbridge Op 30 Junie 2019 opgedateer

Jose Luis Pelaez Inc / Getty Images

Meer in die skool

 • leer
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede
  • Spesiale onderig

  In kleuterskool word kinders met getalle en wiskundekonsepte bekendgestel. In die eerste graad is die wiskundevaardighede wat hulle leer om voort te bou op die konsepte wat hulle aan die einde van die kleuter moes geleer het. Hulle kry 'n beter begrip van getalbegrippe en brei hul wiskundevaardighede uit. Die spesifieke doelstellings vir 'n klas in die eerste klas kan 'n bietjie wissel van staat tot staat en van skool tot skool, maar daar is 'n paar algemene verwagtinge. Oor die algemeen word daar van u kind verwag om die take op die lys aan die einde van die eerste graad uit te voer.

  Getalle en tel

  • Tel met 1s, 2s, 5s, 10s en 25s oor 100
  • Lees, skryf en verstaan ​​nommers tot 999
  • Identifiseer getalle in die getalle en plaas dan tiene in 'n tweesyfergetal
  • Demonstreer 'n begrip van die verhouding tussen dele en geheel deur eenvoudige breuke (1/2, 1/4 en geheel) te modelleer deur gebruik te maak van manipulatiewe en prente

  Klassifikasie en skatting

  • Klassifiseer bekende tweedimensionele voorwerpe volgens algemene kenmerke (kleur, posisie, vorm, grootte, rondheid, aantal hoeke) en verduidelik watter eienskappe gebruik word om die voorwerpe te klassifiseer
  • Skat antwoorde op optel- of aftrekprobleme, en los dan die probleem op en vergelyk die antwoord met die beraming (Bv. Hoeveel kwartale het u nodig om 'n roomysstaaf te koop wat $ 1, 25 kos ">

   Vorms, grafieke en data-analise

   • Identifiseer en beskryf een- en tweedimensionele voorwerpe (sirkels, driehoeke, vierkante, reghoeke, sfere, silinders, reghoekige prismas, piramides, keëls en kubusse)
   • Identifiseer, beskryf en brei eenvoudige herhalende patrone uit (dws 1, 3, 5 - die volgende getal is 7)
   • Versamel en organiseer data en teken dit op in diagramme, tabelle, staafgrafiek en lyngrafieke

   Meet en vergelyk

   • Meting in standaard- en nie-standaardeenhede
   • Vergelyk volume vloeistowwe in houers van verskillende groottes
   • Vergelyk die lengte, gewig en volume van twee of meer voorwerpe deur direkte vergelyking of 'n nie-standaard eenheid te gebruik
   • Demonstreer 'n begrip van die konsepte van minder as, gelyk aan of groter as deur die getalle tot 100 te vergelyk en te orden deur die simbole vir die konsepte te gebruik ()
   • Identifiseer een meer as, een minder as, 10 meer as, en 10 minder as 'n ander getal
   • Bestel voorwerpe volgens gewig van die ligste tot die swaarste

   Tyd en geld

   • Tel 'n kombinasie van kwarte, dubbels, nikkels en pennies tot minstens $ 1, 00
   • Vertel die tyd tot die naaste kwartier op beide 'n digitale en analoog horlosie
   • Hou tyd in verband met gebeure (langer, korter, voor, na)
   • Lees 'n kalender en identifiseer die maand, datum en dae van die week

   Optel en aftrek

   • Tel en aftrek van en na 30
   • Voeg drie een-syfergetalle by
   • Los optel- en aftrekprobleme op met een- en tweesyfergetalle
   • Demonstreer 'n begrip van wiskundige simbole (+, -, =)
   • Skep en los probleme op met 'n bekende antwoord (dws 3 + __ = 5)
   • Los eenvoudige verhaalprobleme op

   Wat moet u doen as u kind die take voor die eerste graad kan uitvoer?

   Sommige kinders wat wiskundig begaaf is, kan moontlik voor die einde van die eerste graad sommige van die take op hierdie lys verrig. Byvoorbeeld, hulle kan moontlik enkel-syfergetalle in hul koppe optel en aftrek. Sommige kan selfs dubbelsyfergetalle in hul koppe optel en aftrek. En 'n paar kan dit selfs doen voordat hulle in die kleuter gaan.

   As u kind een van die kinders is wat hierdie take (en moontlik nog) kan verrig en nog nie in die eerste graad is nie, het u 'n paar opsies. Een daarvan is om u kind by die skool te hou en tuis verryking te verleen. As u kind gelukkig is waar hy is en nie kla oor of gefrustreer word deur 'n gebrek aan uitdaging nie, kan dit 'n goeie opsie wees.

   U kan tuis, in gemeenskapsprogramme of aanlynwebwerwe soos die Khan Akademie verrykende aanvullende materiale verleen.

   As u kind egter die uitdaging op skool benodig, het u 'n paar ander opsies om te probeer, afhangende van wat die skool te bied het en wat hy bereid is om te doen vir u kind, asook wat u kind se algehele sterk punte is. As u kind in wiskunde is, maar nie op ander gebiede nie, kan u sien of die onderwyser gedifferensieerde onderrig in wiskunde kan gee. U kind se skool het moontlik ook 'n uittrekprogram wat kinders verryk en uitdagend maak op spesifieke gebiede, soos wiskunde.

   As u kind wêreldwyd begaaf is, kan u probeer om die moontlikheid van 'n graad oorslaan te ondersoek. Hou in gedagte dat u kind sosiaal en emosioneel voorbereid moet wees om by ouer kinders te wees (die meeste is) vir hierdie opsie om te werk.

   Die kans is goed dat u nie veel van die keuse sal hê nie. Nie alle onderwysers onderskei nie en nie alle skole het uittrekprogramme nie. En die meeste skole is oënskynlik verset teen gradering. Dit beteken dat u moontlik die leer van u kind tuis wil aanvul. U kanse is egter beter as u kan dokumenteer wat u kind in wiskunde kan doen en dit aan die skoolbeamptes kan wys.

   Wanneer skole nie aan die behoeftes van 'n begaafde kind voldoen nie
  Is 'n kind 'n pakkie ooit in orde?
  Hoe om tydelike voogdyskap vir 'n kind te reël