Hoof aanneming en pleegsorgUniversele Ontwerp Leer

Universele Ontwerp Leer

aanneming en pleegsorg : Universele Ontwerp Leer

Universele Ontwerp Leer

Deur Lisa Linnell-Olsen Op 30 Maart 2019 bygewerk
Heldebeelde Via Getty Images

Meer in die skool

 • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede
  • Spesiale onderig

  Het u al ooit gewonder hoe onderwysers 'n volledige klaskamer van studente suksesvol kan onderrig "> is dit selfs moontlik om vandag 'n klaskamer vol leerlinge in die skool te onderrig?

  Gelukkig het die velde van argitektuur en produkontwerp die konsepte wat onderliggend is aan Universal Design Learning, dikwels na verwys as UDL. UDL is 'n ontwerpproses wat die beste toegang tot en uitkomste bied vir elke individu. Die doel is dat elke student - of hulle oor vaardighede, spesiale behoeftes, tipies of gevorderd is - moet leer op 'n manier wat aan hul behoeftes voldoen.

  Waar het UDL vandaan gekom?

  UDL is gebaseer op die universele ontwerpbeweging in argitektuur, hoofsaaklik uit openbare ruimtes. Hierdie beweging het daarna gestreef om ruimtes toeganklik en bruikbaar te maak vir alle mense, van alle vermoëns, sonder om die ruimte later aan te pas. Eerder as om 'n gebou te ontwerp en dan aan die einde van die ontwerpproses te dink oor hoe om toegangsfunksies soos rolstoelopritte of installasies vir spesiale toerusting toe te voeg, het die ontwerpproses begin met die veronderstelling dat die hele struktuur vir die grootste aantal mense toeganklik moet wees.

  'N Sleutelpunt vir universele ontwerp is dat die ontwerpproses nie net probeer om toeganklikheid vir gestremdes en diegene wat buite die hoofstroom is, te verhoog nie, maar dit poog om effektief vir almal te ontwerp. Universele ontwerp is ook goed ontwerp om mense wat nie gestremdhede ervaar nie maklik te gebruik.

  Wat is UDL in die onderwys?

  UDL is 'n stel riglyne wat gebruik word by die ontwerp van kurrikulum en lesse vanaf die vroegste stadiums, sodat die meeste studente die beste en effektief kan leer. Die ontwerpproses lei tot buigsame materiale en lesse wat deur alle studente gebruik kan word. Minder veranderinge moet ten tyde van die onderrig aangebring word, aangesien die kurrikulum reeds ontwerp is om buigsaam te wees.

  UDL aanvaar dat die brein van elke leerder verskillend is. Volgens die National Centre for Universal Design Learning het navorsing oor neurowetenskap drie verskillende leernetwerke geïdentifiseer. UDL-onderrig bied verskeie opsies om toegang tot elke netwerk te kry, sodat elke individu op die beste manier vir hulle kan leer:

  1. Die Erkenningsnetwerk : Hierdie netwerk van die brein van die leerder wil weet wat geleer word. In plaas daarvan om slegs studente uit 'n gedrukte handboek te leer, kry die leerders 'n verskeidenheid opsies, insluitend ouditiewe lesings of klankboeke, visuele tekeninge of animasies.
  2. Die Netwerk Vaardighede en Strategieë : Hierdie netwerk spreek die manier van leer aan, of hoe 'n leerder kan uitdruk wat hy geleer het. Opsies kan insluit die gee van 'n mondelinge verslag, 'n skriftelike verslag, die voorbereiding van 'n videosegment of die maak van 'n model wat die materiaal demonstreer.
  3. Netwerk wat omgee en prioritiseer : hierdie netwerk spreek die redes waarom die vaardighede en materiaal wat aangeleer word, uit. Dit word dikwels beskou as betrokkenheid, of as betrokkenheid by die materiaal. Leerders kan veral wisselvallig wees in wat hulle sal interesseer. Sommige leerders verkies om 'n rustige roetine-strategie te hê om die materiaal in te span, terwyl ander leerders 'n groot verskeidenheid en kans vir eksperimentering wil hê. Sommige leerders sal groepleer verkies, terwyl ander verkies om alleen te werk.

   UDL poog om die drie netwerke in elke les vir elke leerder aan te spreek. Op hierdie manier ken die leerders nie net die materiaal wat geleer word nie, hulle verstaan ​​ook die belangrikheid of bruikbaarheid daarvan, en hoe dit toegepas kan word. Studente met gesiggestremdhede kan ouditiewe metodes gebruik, studente wat sukkel om materiaal te organiseer, kan 'n metode kies wat hul individuele vaardighede die beste benut, en studente wat stil is om die beste te leer, kan in 'n rustige atmosfeer werk - sodat elke leerder kan sien hoe daar aan hul behoeftes voldoen word.

   UDL in die klaskamer

   UDL bied 'n raamwerk vir die skepping van lesse of eenhede. Onderwysers begin met die identifisering van die leerdoelwitte vir al hul studente. Leerdoelwitte is gewoonlik gebaseer op leerstandaarde en verwagtinge wat deur die skool of staat gedefinieër is. Voorbeelde hiervan is die aanleer van een van die standaarde op graadvlak soos uiteengesit in die algemene kerntoestandstandaarde.

   Sodra leerdoelwitte gedefinieër is, kies die onderwyser dan onderrigmetodes wat die hindernisse vir hul studente sal verminder, terwyl die toegang tot die drie bogenoemde netwerke verhoog word. Metodes is gebaseer op die beste aanbieding van die materiaal.

   Die onderwyser sal dan kyk watter materiaal hulle beplan om in die les te gebruik. Kurrikulumateriaal wat op UDL-skoolhoofde geskep is, is ontwerp om aanpasbaar, buigsaam en veranderlik te wees. Materiaal bevat dikwels 'n verskeidenheid media-aanbiedings en formate. Dink aan handboeke met QR-kodes op die bladsye, sodat leerders toegang kan hê tot 'n video-demonstrasie op 'n tablet wat in die klaskamer beskikbaar is. Rekenaarvideo's kan ondervra word in 'n les in filmstyl wat kyk wat studente geleer het en hulp verleen indien nodig.

   Die laaste stap is assessering - maar moenie daaraan dink dat dit 'n standaardtoets is nie. UDL-assessering is bedoel om vinnig terugvoering deur die hele leerproses te gee om seker te maak dat leerders aan die oorspronklike doelwit voldoen. Onderwysers kan dan vinnig van koers verander om alle leerders op koers te hou.

   Omdat variasie en buigsaamheid van die begin af ingesluit is, kan onderwysers hul onderrig maklik in die middel van die les aanpas.

   Wie gebruik UDL?

   UDL is 'n gewilde raamwerk vir openbare skole met uiteenlopende studentebevolkings en onderwysers vir spesiale onderwys. UDL pas aan by leerders, in reële tyd soos nodig, eerder as om van die leerders te verwag om aan te pas by die materiaal. Alhoewel hierdie benadering kan verseker dat kinders met spesiale en unieke behoeftes kan leer, is UDL 'n sterk benadering vir alle studente.

   Onderwysers kan opleiding wat wissel in lengte en diepte, ondergaan om UDL in hul klaskamers te gebruik. Die basiese opleiding wat die beginsels uiteensit en 'n vinnige oorsig gee van lesbeplanning met behulp van UDL, kan oor 'n paar uur geleer word, terwyl meer omvattende opleiding in 'n klasstylformaat kan wees.

   UDL-beginsels kan in pre-k deur middel van klaskamers gebruik word. Die konsepte kan selfs op 'n korporatiewe werknemer of ander opleiding in die privaatsektor toegepas word.

   Waarom moet ouers sorg?

   UDL is 'n effektiewe manier vir onderwysers om onderrig aan 'n breë groep studente te gee. Of u kind 'n gestremdheid het, 'n spesiale behoefte, tipies of gevorderd is, u kan vol vertroue voel dat u kind in hul behoeftes voorsien wanneer onderwysers UDL in hul klaskamers gebruik.

   Baie ouers is vandag bekommerd dat hul kind nie aan hul behoeftes voorsien nie, as onderwysers in die behoeftes van 'n hele klas studente moet voorsien. UDL is dit wat dit moontlik maak. In plaas daarvan dat 'n onderwyser veelvuldige lesse vir veelvuldige kinders moet opstel, word buigsaamheid van die begin af ingebou.

   Is UDL regtig 'n buitensporige term vir onderskeid?

   Nee. Alhoewel UDL en differensiasie albei strategieë is om alle studente te bereik, is daar 'n paar belangrike verskille. Differensiasie is 'n manier vir onderwysers om 'n les toegankliker te maak vir 'n groep studente wat nog nie bereik word deur opsies vir leerders in te voeg nie. Differensiasie word in die finale fases van die beplanning in 'n lesplan ingesluit.

   UDL-beginsels word ingesluit vanaf die begin van lesbeplanning, terug op die vlak van die identifisering van 'n leerdoel. UDL-beginsels is ontwerp om alle individuele leerders te bereik, terwyl differensiasie leerders aan die einde van die proses insluit.

   Ontdek of u kind se skool UDL gebruik

   Vra! Raadpleeg die onderwyser van u kind om te sien of hulle UDL-ontwerpte kurrikula gebruik of opleiding ontvang het in UDL-lesbeplanning. As u kind se skool nie UDL gebruik nie, wil u miskien vra watter metodes hulle gebruik om alle studente in hul klaskamers te bereik.

   Risiko vir miskraam na in-vitro-bemesting
   Ouderdomsgepaste maniere om met kinders oor mishandeling te praat