Hoof aktiewe spelWaarom IDEA-ouers klagtes teen skole indien?

Waarom IDEA-ouers klagtes teen skole indien?

aktiewe spel : Waarom IDEA-ouers klagtes teen skole indien?

Waarom IDEA-ouers klagtes teen skole indien?

Konflikte wat veroorsaak dat ouers formele klagtes indien

Deur Ann Logsdon Opgedateer 01 Julie 2019

Meer in die skool

 • Spesiale onderig
  • Raak betrokke
  • gereedheid
  • leer
  • By die Tuis- en Afterskool
  • Leer gestremdhede

  Verskille oor spesiale onderwys vind plaas. Ouers van kinders met leergestremdhede kan soms nie saamstem met hoe skole hul kinders se programme bestuur nie. Gelukkig kan baie van hierdie meningsverskille informeel opgelos word. As probleme ernstig is, sal ouers moontlik formele stappe moet neem om dit op te los. As u die belangrikste konflikte leer wat ouers formele klagtes indien of regstappe teen skooldistrikte neem, kan u bepaal of u dieselfde moet doen.

  Hoe beskerm IDEA kinders met spesiale behoeftes "> 1

  Onderwysers en personeel rapporteer nie vordering aan ouers nie

  Cavan Images / Digital Vision / Getty Images

  As onderwysers en skoolpersoneel nie vorderingsverslae met ouers deel nie, kan daar konflik ontstaan. Versuim om te kommunikeer kan veroorsaak word deur:

  • Versuim om saam te stem oor wat gekommunikeer sal word, asook hoe en wanneer
  • Ouers en / of onderwysers wat verkeerd verstaan ​​waaroor daar ooreengekom is
  • vergeetagtigheid
  • 'N Gebrek aan klaskamerondersteuning is nodig om die plan te implementeer
  • 'N Gebrek aan samewerking van die kind om sy deel van die plan te volg
  • 'N Onderwyser het ingestem om 'n plan te implementeer wat sy nie realisties kon implementeer nie
  • Onredelike verwagtinge van ouers
  • In seldsame gevalle mag onderwysers of skoolpersoneel nie 'n plan implementeer nie as gevolg van opsetlike nie-nakoming of nalatigheid
  • Kommunikasie binne die gesin is nie effektief nie

  As u op die een of ander manier gefrustreerd voel met die spesiale onderwys van u kind, gaan kyk gerus na hierdie idees om besorgdheid by onderwysers te lewer.

  Wat onderwysers vir spesiale onderwys wil hê dat ouers moet weet 2

  Vyandigheid tussen ouers en skoolpersoneel

  Konflikte word vererger wanneer ouers en skoolpersoneel vyandig teenoor mekaar is. Wanneer ouers en onderwysers se gedrag respekloos en kwaad word, kan verhoudings so gespanne raak dat die kind emosioneel en akademies kan ly. Sommige redes waarom vyandige verhoudings kan ontwikkel, is die volgende:

  • Ouers en / of onderwysers respekteer mekaar nie
  • Onderwysers, administrateurs of ouers weier om veranderinge aan te bring om die kind te akkommodeer
  • Ouers stel onrealistiese eise op 'n kwaad, konfronterende manier
  • Ouers of onderwysers voel dat hulle nie waardeer word nie, dat hul insette nie verlang word nie en dat die kind nie 'n toepaslike opvoeding ontvang nie
  • Die skool- of tuisomgewing is negatief, onveilig, rigied of nie-ondersteunend

  Wedersydse respek tussen ouers en onderwysers is van kritieke belang om 'n ondersteunende omgewing vir hul kind te handhaaf.

  Ouers kan uiters gefrustreerd raak as hulle nie aktief betrokke is by alle aspekte van hul kind nie, en dit moet wees as hulle uitgelaat word. Herinner u daaraan waarom ouers 'n belangrike rol speel as deel van die spesiale onderwysspan vir hul kind.

  3

  Skool implementeer nie IEP nie

  Versuim om spesiaal ontwerpte onderrig te gee, 'n geïndividualiseerde opleidingsprogram (IEP) te implementeer, of verwante dienste te lewer wat op 'n IEP benodig word, is gereelde redes waarom ouers formele klagtes teen die skooldistrikte indien. Versuim om 'n IEP te implementeer, kan die volgende behels:

  • Studente wat nie spesiale ontwerp ontvang nie
  • Studente ontvang nie aanpassings en wysigings vir toetsing nie
  • Studente wat nie verwante dienste soos spraak, arbeidsterapie, fisioterapie of ander dienste op die IEP ontvang nie
  4

  Versuim om gelyke toegang tot skoolprogramme en -dienste te bied

  As skole nie toegang gee tot programme en dienste soos buitemuurse aktiwiteite, sportprogramme of toegang tot gevorderde kursusse met redelike akkommodasie nie, kan ouers klagtes indien. In baie gevalle word sulke probleme onder Afdeling 504 gedek. In sommige gevalle kan toegang tot skoolprogramme en -dienste in sommige gevalle egter onder IDEA val.

  5

  Wanneer en hoe om 'n klag in te dien

  As die skooldistrik 'n wettige reël oortree het, soos om nie 'n IEP-vergadering te hou nie, 'n evaluering te doen, 'n tydsbeperking na te kom of die IEP toe te pas, kan u 'n klag indien. Elke skooldistrik het sy eie klagteprosedure.

  IDEA vereis dat u binne twee jaar nadat u van die dispuut geweet het, formeel aansoek moet doen vir die IEP-proses.

  As u nie binne hierdie tydsbestek liasseer nie, verbeur u u regte om 'n geding teen die skooldistrik in te dien. Tydens die verhoorproses is u kind daarop geregtig om in die huidige posisie te bly totdat u 'n ooreenkoms met die skool bereik, die saak deur bemiddeling besleg of 'n hofbeslissing kry.

  Die verkryging van regsdienste of 'n advokaat vir spesiale onderwys tydens die regte proses is binne u regte as ouer en dit kan u kanse op sukses verhoog. Regskoste kan egter aansienlik groot wees en kan wissel van $ 1500 tot $ 7500 vir 'n twee dae lange verhoor. Daarbenewens kan 'n prokureur 10-20 uur aan die voorbereiding vir die verhoor spandeer.

  Voordat u die volgende stap neem, moet u seker maak dat u vertroud is met die regte van ouers in spesiale onderwys en hoe bemiddeling deur spesiale onderwys konflikoplossing bevorder.

  Dit kan moeilik wees om u frustrasie in 'n konflik te balanseer en wat die beste vir u kind is. Net u weet watter opsie - om te werk om die probleem reg te stel sonder om regstappe te neem of eerder 'n klag in te dien - die beste vir u kind op lang termyn sal uitwerk.

  Kategorie:
  Potensiële oorsake van vroulike onvrugbaarheid
  Vervanging van motorsitplekke na 'n ongeluk