Hoof aanneming en pleegsorgWaarom sosiale konstrukte geskep word

Waarom sosiale konstrukte geskep word

aanneming en pleegsorg : Waarom sosiale konstrukte geskep word

Waarom sosiale konstrukte geskep word

Deur Carol Bainbridge Opgedateer op 9 Augustus 2019
David Malan / Getty Images

Meer in dissipline

  • style
  • strategieë

'N Sosiale konstruk is iets wat nie in die objektiewe werklikheid bestaan ​​nie, maar as gevolg van menslike interaksie. Dit bestaan ​​omdat die mens saamstem dat dit bestaan.

voorbeelde

Voorbeelde van sosiale konstrukte is lande en geld. Dit is makliker om te sien hoe lande sosiale konstrukte kan wees as om te sien hoe geld 'n sosiale konstruksie is. Lande sou nie bestaan ​​nie as dit nie vir menslike interaksie was nie. Mense moet saamstem dat daar so iets soos 'n land is en saamstem oor wat 'n land is. Sonder daardie ooreenkoms sou daar geen lande kon wees nie.

Geld sou ook nie sonder menslike interaksie bestaan ​​nie. As ons nadink oor die objektiewe werklikheid, kan ons dink dat die geld wel bestaan. Ons kan immers die papier of die muntstukke aanraak. Tensy mense saamstem oor wat die papier of die muntstukke voorstel en gebruik kan word, is die papiergeld slegs papier en die muntstukke is slegs metaalskywe.

Waarom mense konstrukte skep

Sosiale konstruksie-teorie sê dat mense konstrukte skep om sin te maak van die objektiewe wêreld. Die mens doen dit op een manier deur dit wat hulle sien en ervaar in kategorieë te struktureer. Hulle sien byvoorbeeld mense met verskillende velkleure en ander fisieke kenmerke en "skep" die sosiale konstruksie van ras. Of hulle sien hoë plante met baie dik stingels wat bo-op vertak en blare op hulle groei en die boomkonstruksie 'skep'.

Hierdie twee voorbeelde help illustreer hoe mense sosiale konstrukte gebruik en hoe verskillende sosiale konstrukte verskil van ander sosiale konstrukte. Bestaan ​​bome buite die sosiale konstruksie ">

Konstrueer kan verander

Hierdie twee voorbeelde help om te illustreer dat 'n sosiale konstruksie waardes en oortuigings wat die mens oor die konstruk het, kan insluit. Mense kan die konstruk verander sodra hulle voortgaan om in wisselwerking te wees. Gesindhede teenoor die van verskillende velkleure het die afgelope 100 jaar verander en dit verander steeds. Die konstruksie van ras bestaan ​​nog, maar wat die konstruksie beteken, het verander.

'N Ander voorbeeld van 'n sosiale konstruk wat met verloop van tyd verander het, is die konsep van geslag. 'N Bietjie meer as 50 jaar gelede het mense geglo dat mans en vroue spesifieke geslagsverwante rolle het wat deur biologie bepaal is. Vroue koester meer, so hulle pas die beste by moeders wat tuis gebly het om kinders groot te maak. Mans was meer aggressief en minder koesterend en is die beste geskik om te gaan werk en vir die gesin te sorg. Ons glo dit nie meer oor mans en vrouens nie.

Die sosiale konstruksie van geslag illustreer die aard / koesterende debat oor menslike gedrag. As geslag slegs 'n sosiale konstruksie is, beteken dit dat mans en vrouens anders optree slegs omdat die samelewing hul rolle aan hulle voorgeskryf het. Hulle het geleer hoe hulle moet optree en hoe hulle moet hou. Alhoewel die debat oor 'n natuur vs koestering 'kontroversieel bly ten opsigte van geslags- en geslagsverskille, is die meeste navorsers van mening dat, ongeag die rol wat inherente biologiese faktore speel, omgewingsfaktore 'n groot invloed het wat die ontwikkeling van die brein self kan beïnvloed.

Sal ek dadelik verlief wees op my baba?
Inspirerende boeke vir tieners