Hoof aktiewe spelWaarom u 'n werklike kontrak vir u tween wil hê?

Waarom u 'n werklike kontrak vir u tween wil hê?

aktiewe spel : Waarom u 'n werklike kontrak vir u tween wil hê?

Waarom u 'n werklike kontrak vir u tween wil hê?

Deur Jennifer O'Donnell Opgedateer op 29 Julie 2019
Peter Dazeley / The Image Bank / Getty Images

Meer in dissipline

 • strategieë
  • style

  Dikwels word 'n taakkaart gebruik om kinders en tweens op koers te hou met hul daaglikse huishoudelike pligte. Maar 'n taakkaart help nie altyd dat die kind die werk doen nie. Dit kan 'n bietjie ekstreme lyk om 'n taakkontrak te skryf, maar 'n taakkontrak is die sleutel om u kind te help om sy of haar take te begryp. Dit is ook 'n volwasse prosedure wat u tiener kan laat voel soos 'n volwassene en hom of haar aanmoedig om sy of haar verantwoordelikhede op te volg.

  Voordat u kind 'n spons optel of 'n tafel afstof, is dit die beste om saam met hom of haar te gaan sit en die besonderhede van die hantering van verantwoordelikhede vir gesinswerk te bespreek. Sorg dat u kind weet dat almal in 'n huishouding moet inklim om te help en dat dit 'n familieverpligting en verantwoordelikheid is. Nadat u die reëls van die huis deurgegaan het, maak seker dat u albei die kontrak onderteken en die kontrak vertoon waar dit deur u en u kind sigbaar is. 'N Yskas is 'n moontlike plek, of pak die kontrak op 'n familieblad.

  Wysig die onderstaande kontrak om aan u gesin se behoeftes te voldoen, en hersien die kontrak van tyd tot tyd om seker te maak dat die besonderhede vir almal betrokke werk. Wysig die kontrak namate u kind se vaardighede toeneem, en namate u gesin se behoeftes verander.

  Voorbeeld van werkopdragkontrak / taakkaart

  Aan: Wie dit mag bekommer

  Datum: (Vul die datum in)

  Hierdie kontrak moet die ooreenkoms tussen (ouers se name) en (tween se naam) formeel erken met betrekking tot die verantwoordelikheid van huishoudelike take.

  Soos ooreengekom, sal (die naam van Tween) verantwoordelik wees vir die voltooiing van die volgende huishoudelike take:

  • Werk # 1
  • Werk # 2
  • Werk # 3
  • Werk # 4
  • Werk # 5

  Bogenoemde take sal betyds voltooi word deur (tween se naam) soos deur albei partye ooreengekom. (Op hierdie punt moet u die tydsberekening van die take aandui. Sal dit daagliks, weekliks of volgens behoefte voltooi word ">

  Albei partye erken die belangrikheid van verantwoordelikheid, en dat daar van alle huishoudings verwag word om aan roetinewerk en -opruiming deel te neem. Die bydrae van alle partye is belangrik vir die gesin en die instandhouding van die gesin.

  Om seker te maak dat (die naam van Tween) die vereistes van sy opdragte ten volle begryp, sal dit (ouers se name) tyd neem om te demonstreer hoe die take voltooi moet word, en sal hulle terugvoering gee wanneer (tween se naam) take verrig het. Daarbenewens sal (die ouers se name) alle skoonmaakprodukte en ander gereedskap verskaf wat nodig is om die toegewysde take te voltooi.

  Albei partye verstaan ​​dat as die take nie afgehandel is soos ooreengekom nie, ouers se name kan besluit om die toelaag te weerhou (of tussen die naam van die naam), of nie toelaat dat die naam (tween se naam) aan naskoolse aktiwiteite deelneem, partytjies of ander geleenthede bywoon nie, of geniet ander voorregte, soos televisie, rekenaarspeletjies of selfoonvoorregte.

  (Verskaf hier spesifieke inligting rakende of werkstukke aan toelae gekoppel sal word al dan nie, en indien wel, teen watter koers, of as voorregte verdien sal word vir voltooide take.)

  Hierdie kontrak sal periodiek hersien en bygewerk word deur (ouers se name) en (tween se naam).

  onderteken,

  • Ouershandtekeninge, datum
  • Tween se handtekening, Datum
  Kategorie:
  Maklike maniere om 'n gefrustreerde tween te kalmeer
  Komplikasies tydens arbeid en bevalling